T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Endokrinoloji Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020

Endokrinoloji


 

endokrİNOLOJİ kLİNİĞİ

    GENEL HASTANE

Binasında hizmet vermektedir.
Doktorlarımız          Haberler          Galeri          Sağlık Rehberi

Bölüm Hakkında Genel Bilgi                             :

Ankara Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 07.02.2019 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Kliniğin eğitim görevlisi ve uzman kadrosunu Ankara Atatürk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları  Kliniği-Endotem Semt polikliniği, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği oluşturmaktadır. Endokrinoloji  Kliniği Genel Hastanede hem ayaktan hastalara  poliklinik hizmete vermekte hem de gerekli görülen durumlarda hastalara tedavi ve/veya ilaçlı  testler için   yataklı serviste  hizmet sunmaktadır.  Ayrıca Onkoloji Hastanesi binasında daha çok Sağlık Kurulu ve cerrahi olacak hastaların öncesinde endokrinolojik değerlendirilmelerinin yapıldığı bir adet Preop Endokrinoloji  polikliniği de mevcuttur. Klinik ve poliklinik hizmetleri toplam 4 profesör, 7 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 7 uzman ve 9 dahiliye uzmanı-yandal asistanı tarafından yürütülmektedir.

Endokrinoloji ve Metabolizma  Hastalıkları  Bölümü  hormonların üretiminden ve salgılanmasından sorumlu  olan  iç  salgı bezleri olarak  bilinen  endokrin  organların  hastalıkları  ile  ilgilenir. Ayrıca  vücudumuzda  yağ, protein  ve  karbonhidrat  üretimi/tüketimini  içeren  metabolizma  bozuklukları da  bölümün ilgi alanı  içindedir.

Bu bölümde  çalışan  endokrinoji  uzmanları (endokrinoglar)  endokrin  sisteme  ait  hastalıkların teşhisinde ve  tedavisinde  en  son  gelişmeleri  dikkate  alarak hizmet verirler.

Bu bölümün kendine  özgü  özelliklerinden  biri  hastalıkların teşhisi  sırasında çeşitli  uyarıcı veya baskılayıcı  testler (dinamik  testler) yaparak   hormonların  seviyesinin ölçülmesidir. Bu  işlemler  çoğunlukla basamaklı  işlemlerdir. Bazen testlerin tamamlanması  uzun zaman alabilmektedir. Teşhis  işlemleri çoğunlukla  poliklinikten  ayaktan  yapılmakla  birlikte  gereğinde  gözlem  altında  ve  yatış  yapılarak  da yapılmaktadır.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıkların Genel Başlıkları:

1. Diabetes Mellitus (şeker hastalığı),
2.  Obezite (şişmanlık),
3. Hiperlipidemi, gut gibi  metabolik hastalıklar
4. Tiroid hastalıkları (Guatr, Tiroid  nodülleri, Tiroid  fonksiyon bozuklukları , Tiroid  kanserleri)
5. Paratiroid hastalıkları (Kalsiyumu düzenleyen  iç  salgı bezine  ait hastalıklar)
6.  Osteoporoz (Kemik erimesi )  gibi metabolik kemik hastalıkları
7. Hipofiz bezi hastalıkları
8.  Adrenal (böbrek üstü bezi) hastalıkları,
9. Hormonlardan kaynaklanan  üreme  bozuklukları
10. Erişkinlere ait cinsel gelişim bozukları


Klinik hangi hastalıklara bakar?:

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği iç salgı bezlerinin fonksiyon fazlalığı veya fonksiyon eksikliği veya tümöral hastalıklarına bakar.

İlgilenilen hastalıklar  ve durumlar    alfabetik  sıra dikkate  alınarak  aşağıda  belirtilmiştir:

Adrenal  yetmezlik
Adrenal kitle
Amenore
Anoreksi
Akromegali
Bariatrik cerrahi
Büyüme  hormonu  eksikliği
Cushing  Sendromu
Diabetes mellitus
Diabetes insipidus
Guatr
Gaves  hastalığı
Feokromasitoma
Hipotiroidi
Hipertirodi
Hashimoto hastalığı
Hipofiz  yetmezliği
Hipofiz Adenomları
Hipoparatiroidi
Hiperparatiroidi
Hipoglisemi
Hirsutismus
Jinekomasti
Klinefelter Sendromu
Metabolik Sendrom
Obezite
Osteoporoz
Polikistik Over Sendromu
Prediabetes
Primer Aldosteronizm
Tiroid Nodülleri
Tiroid Kanseri
Turner Sendromu


Endokrinoloji Kliniğinde Yapılan Özellikli İşlemler:

1. Ultrasonografik değerlendirme (Tiroid ve boyun lenf bezlerinin ultrasonografi ile değerlendirilmesi): Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde sıklıkla başvurduğumuz invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografi (USG) yaparak hem tiroid bezi ile ilgili problemler değerlendirilir hem de tiroidde nodül tespit edildiğinde nodülün ultrason özelliklerine göre biopsi değerlendirmesi gerekli mi değil mi onun kararı verilir. Tiroid nodülleri toplumda oldukça  sık görülmektedir.  Sadece muayene ile tiroid nodülü tespit edilme oranı %5 iken USG  ile  bakıldığında  %50’ye  varan oranlarda olduğu  bilinmektedir. Yani tiroid USG nodül tespiti ve değerlendirilmesi için mutlaka yapılması gereken bir tetkiktir.  Malign ultrason özellikleri olan tiroid nodülleri  veya boyunda malign görünümlü lenf bezleri olan hastalarda ileri değerlendirme de gerekir. Özellikle tiroid nodülü malign gelen hastalarda ilk cerrahi öncesi malign lenf bezlerinin tespit edilmesi cerrahinin şeklinin değişmesine ve lenf bezi diseksiyonun yapılmasına neden olacaktır. Yine tiroid kanseri nedeni ile cerrahi olmuş ve takipte olan hastalarda en sık nüksler lenf bezlerinden kaynaklanır. Lenf bezlerinin ultrason değerlendirmesi de merkezimizde yapılmaktadır. Benign malign nodül ve lenf bezi ayrımında ilk yapılması gereken  USG ve takiben ince iğne aspirasyon biopsisi (İİAB)’dir.

2. Ultrason eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi (tiroid nodülü, lenf bezlerinden ince iğne aspirasyon biopsisi ): Ultrason özelliklerine göre nodül veya nodüllere İİAB işlemi yapılır. İİAB işlemi USG ile tespit edilen nodüllerin malign olup olmadığını araştırmak için kullanılan uygun, ucuz ve güvenilir bir yöntemdir.  İnce iğne aspirasyon biopsisi ayaktan poliklinik şartlarında kolaylıkla uygulanabilen herhangi bir ilaç ya da lokal anestetik madde uygulamaya gerek olmaksızın yapılan bir işlemdir.  İdeali işlemin USG eşliğinde yapılmasıdır. Kliniğimizde işlem USG kullanılarak yapılmaktadır.

3. Ultrason eşliğinde lenf bezlerinden ya da tiroid nodüllerinden kalsitonin ve tiroglobulin yıkama: Tiroid kanserlerinin çoğunda yayılım boyun lenf bezlerine olmaktadır. Tiroid nodüllerinin ya da lenf bezlerinin malignansi açısından değerlendirilmesinde önemlidir. Tanı koymada İİAB ile yapılan sitolojik incelemenin yetersiz kaldığı durumlarda yıkama işlemlerine de gereksinim duyulabilir. Sitoloji ile birlikte yıkama yapıldığında metastatik lenf bezlerinin tespit edilmesi  %100’lere ulaşmaktadır. Kliniğimizde hem tiroid nodüllerine hem de lenf bezlerine tiroglobulin ve kalsitonin yıkama işlemleri yapılmaktadır.


Bölüme Bağlı Üniteler:

Poliklinik

1. Ultrasonografi (2 oda)
2. Biopsi (2 oda)
3. Tanita ( Vücut Kompozisyon Analizi ) (1 oda)
4. Test Odası (1 oda)

Yataklı Servis (MH1-B3)

1. Ultrasonografi-Biopsi (1 oda)


Nasıl Muayene olurum                                      :

Hastanemizin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğine muayene için başvuru iki şekilde yapılabilir:  Ayaktan randevu almaksızın başvuru (hastanedeki bankolardan sıra numarası alarak)

Randevu sistemi ile başvuru (Randevular telefonla ya da internet üzerinde alınabilir. Telefonla randevu için 182 numaralı telefon aranabilir.  İnternet üzerinden randevu Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki yönlendirmeler takip edilerek alınabilir).

Kliniğimize 18 yaş ve üzeri hastaların kabulü yapılmaktadır.

NOT: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları dahiliyenin bir yandalı olduğundan hastaların randevu sistemi ile başvurabilmesi için yeşil listeye (endokrinoloji ya da dahiliye uzmanı tarafından)  eklenmiş olması gerekmektedir.

Muayene olan hastalardan yatarak tetkik ve tedavisi uygun görülen hastalar yatak durumuna ve hastanın aciliyetine göre ya hemen yataklı servise yatırılır ya da sekreter ile iletişime geçerek randevu listesine yazdırılır. Randevu listesine alınan hastalar servis sekreteri tarafından yatak durumu uygun olduğunda servise yatış için çağrılır.


Prosedürler:

İnce iğne aspirasyon biopsisi için hastalar öncesinde işlem konusunda bilgilendirilir. İşlem hakkında ayrıntılı bilgi içeren Bilgilendirilmiş Onam Formu hastaya verilir. Hasta işlem günü randevusuna formu imzalamış olarak başvurur.

Hastaya endokrinolojik bir test uygulanacaksa test öncesi yapması gerekli olan diyet, ilaç değişikliği varsa o konuda gerekli bilgilendirme yapılır. Yurtdışından ilaç temini gerekiyorsa ilaç raporu düzenlenir, reçete edilir. Hasta ilacı temin ettikten sonra yapılacak teste göre ya yatırılarak ya da poliklinikteki test odasında bu konuda eğitimli hemşireler gözleminde hastanın testi yapılır.


Adres ve Dahili Numara:

Ankara Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi Bilkent Cad. No:1 Çankaya/ANKARA

Telefon: Poliklinik : (0312) 552 60 00 / Dahili: 100561 – 100207    Yataklı Servis: (0312) 552 60 00/ Dahili: 103240Paylaş