الجمهورية التركيه وزارة الصحه مستشفى محافظة انقرة

علم الأحياء الدقيقة الطبية محدث: 05 February 2020

علم الأحياء الدقيقة الطبية


 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ kLİNİĞİ

    ANA KÜTLE

Binasında hizmet vermektedir.
Klinik Bilgisi          Doktorlarımız          Klinik Haberleri          Klinik Resimleri


Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımız başlıca bakteriyoloji, direkt mikroskopi (direkt mikroskopi, boyalı preparat, mikoloji ve parazitoloji), ELISA, seroloji, IFA, moleküler mikrobiyoloji, Tüberküloz
bölümlerinden ve Acil laboratuvarından oluşmaktadır ve hastanemizin tüm taleplerine açık bir test portföyü içermektedir. Çalışılan tüm testler uluslararası geçerli yöntemler ve en gelişmiş cihazlarla çalışılmakta ve iç ve dış kalite kontrol programları tarafından denetlenmektedir.

Acil laboratuvarımızda da acil servis ve poliklinik kapsamında ihtiyaç duyulan tüm testler yine uluslararası geçerli yöntemler ve cihazlarla çalışılmakta, acil durumlarda poliklinik, servis ve yoğun
bakım hastaları için de acil laboratuvarımızdan test istemi yapılabilmektedir.

Vizyonumuz nitelikli personel, altyapı, geniş test yelpazesi ve gelişmiş laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış, diğer sağlık kuruluşlarına da hizmet
verebilecek düzeyde donanımlı bir laboratuvar olmaktır.

Analiz sonrası görevimiz sadece sonuç bildirmekle sınırlı değildir. Laboratuvar testlerinin isteme endikasyonları, panik değerlerin bildirilmesi, sonuçların yorumlanması, gerektiğinde klinisyene ek test önerileri, akılcı test istemi ile ilgili konsültasyon, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon surveyansı konusunda enfeksiyon kontrol komitesi ile birlikte çalışmak da görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

شارك