الجمهورية التركيه وزارة الصحه مستشفى محافظة انقرة

عيادة الأشعة محدث: 05 February 2020

عيادة الأشعة


 

RADYOLOJİ kLİNİĞİ

    ana kütle 

Binasında hizmet vermektedir.
Klinik Bilgisi          Doktorlarımız          Klinik Haberleri          Klinik Resimleri 

Bölüm Hakkında Genel Bilgi :


Radyoloji bölümü tanısal görüntüleme yöntemleri ve görüntü eşliğinde tedaviler ile hasta ve klinik ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlaşmış bir hizmet bölümüdür. Hastanemiz 6 kule ve kulelere bağlı ana kütleden oluşmaktadır. Her hastane kulesinin karşısında o hastaneye ait radyoloji birimi bulunmaktadır. Bütün radyoloji birimlerimizde mr,tomografi,röntgen,usg,renkli Doppler, kemik dansitometri tetkikleri yapılmaktadır. Girişimsel radyoloji bölümümüzde tanısal ve tedavi edici işlemler yapılmaktadır. Şu an Kvc Radyoloji, Genel Radyoloji, Nöro Ortopedi Radyoloji ve Onkoloji ve Kadın Doğum Radyoloji olarak 4 ayrı bölümünde hizmet vermekteyiz.


Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR = MRG)

Çok güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları ile vücuttaki Hidrojen atomunun titreşimini sağlayarak vücut kesimlerinin incelenmesini sağlayan bir tekniktir. MR cihazındaki, mıknatısın yarattığı manyetik alan büyüklüğü Tesla ile ifade edilir. Yüksek Tesla gücündeki MR cihazlarında daha detaylı bilgi edinilebilir. MR odasına girerken üzerinizdeki tüm çıkabilen metaller (kemer, saç tokası, takılar, bozuk para, anahtar dışarıda bırakılır. Mıknatıs alanı kredi kartı, CD, teyp bandı gibi manyetik kartları da bozarak kullanılamaz hale getirir. İşleyişini bozduğu için kalp pili taşıyan hastalar, kulak implantı kullanan hastalar, beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış hastalar ile bilinen bir zararı olmamasına rağmen zarar verebileceği ihtimali nedeniyle hamileliğin ilk üç ayını kapsayan dönemdeki anne adayları MR tetkikine alınmaz. Emzirme döneminde ise herhangi bir engel söz konusu değildir ancak MR çekiminde görüntüyü güçlendirmek için boyar madde kullanılmışsa, bu maddenin vücuttan atılımından sonra bebek emzirilmelidir (24-48 saat sonra). MR için genellikle bir hazırlığa gerek yoktur. Aksine bir uyarı yapılmadıkça hasta yemeklerini yiyip ilaçlarını alarak gelebilir. Hastanın MR çekimi için tıbbi geçmişi ile ilgili bir form doldurması gerekmektedir. Ayrıca hasta üzerinde bulunan manyetik alandan etkilenecek, saat, kredi kartı, metal eşya vs. malzemeleri MR odasına girmeden önce çıkarmak zorundadır. Radyoloji birimimizde 1 adet 1,5 T , 4 adet 3 T toplam 5 adet MR cihazı bulunmaktadır. Mamografi Meme hastalıkları tanısında mamografi ile beraber ultrason en sık kullanılan yöntemlerdir. Meme kanseri tanısı ve taramasında kullanılan yöntemdir. Meme kanseri, yaklaşık olarak her sekiz kadından birinin, yaşamı boyunca herhangi bir aşamada karşısına çıkacak kadar sıktır. Henüz hastanın veya onu muayene eden doktorun eline bir kitle-şişlik gelmediği erken dönemde bile, mamografi, kanserin bazı erken bulgularını gösterebilmektedir. Meme kanseri olasılığı, özellikle 40 yaş sonrasında yükselir. Bu nedenle, kontrol-tarama amaçlı mamografiler ideal olarak, 40 yaşında başlanarak çekilir. 

Radyoloji birimizde 3 adet mamografi cihazı bulunmaktadır. Röntgen (X ışınıGrafi) Kemik ve akciğer hastalıklarının teşhisinde en sık kullanılan cihazdır. Görüntüler X ışını kullanılırak elde edilir. Hastanemiz merkez ünitesinde direkt grafiler dijital olarak elde edilmektedir. Her türlü rutin direkt grafiler ve özel direkt incelemeler (Skolyoz ve Panoramik grafi ) yapılmaktadır. Ayrıca hastanedeki yatan hastalarımıza  portable radyografi hizmeti verilmektedir. 


Renkli Doppler Ultrasonografi

Sesin hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesi temeline dayanan bu yöntem ile damarsal yapılardaki akım incelenir. Akım bilgisi, akımın yönü ve hızına göre renklendirilip gri tonlarda oluşturulan ultrasonografik görüntü üzerine yerleştirilirse renkli Doppler görüntüleme elde edilir. Grafik şeklinde akım hızları gösterilebilir. Karın bölgesi incelemelerinde bağırsaklardaki gazlar görüntülemeyi güçleştireceği için hastan aç kalması ve gaz giderici ilaç kullanılması istenebilir. 

Renkli Doppler ultrasonun kullanım alanları:

Karotis (Şahdamar) hastalıkları 
Bacak damarlarının hastalıkları 
Kol damarlarının hastalıkları 
Derin ven trombozu, 
Varis ve venöz yetmezlik 
Anevrizmalar


Ultrasonografi

Yumuşak dokuların görüntülenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu görüntüleme yönteminde yüksek frekanslı ses dalgalarının dokuya uygulanır.Dokudan yansıyın bu ses dalgaları ile görüntü oluşturulur. 

USG incelemesinde hasta rahatsızlık hissetmez, bu yöntemde zararlı radyasyon yoktur. 


Ultrasonografi kullanım alanları

Karın içi organlar (Karaciğer, dalak, böbrekler, safra kesesi, pankreas, rahim ve yumurtalıklar gibi) 
Meme 
Gebelik 
Tiroid bezi 
Eklemler 
Bebek Kalça çıkığı 
Yüzeyel dokular (cilt, cilt altı dokuları ve kaslar)
Kemik Dansitometri

Kemik yoğunluk ölçümüdür. Başka bir deyişle kemiğin kırılganlık riskini belirleyen ölçüm yöntemidir. kemik erimesi hastalığına osteoporoz denilmektedir. Osteoporoz hastalığı tam tedavi edilemez. Ancak erken tanı ile uygun ilaç kullanımı ve yaşam şartlarının düzeltilmesi sayesinde olduğu yerde durdurulması mümkündür.
DSA

X ışınları ile bilgisayar programı kullanarak damarların görüntülenmesi yöntemidir. DSA cihazları ile damar görüntülemesi haricinde çeşitli tanısal ve tedavi edici(Girişimsel Radyoloji) işlemlerde yapılmaktadır. Radyoloji birimimizde 2 adet nöroradyolojik , 2 adet periferik vasküler ve nonvasküler girişimler amaçlı toplam 4 adet dsa cihazı bulunmaktadır.
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER

X ışınları ile bilgisayar programı kullanarak damarların görüntülenmesi yöntemidir. DSA cihazları ile damar görüntülemesi haricinde çeşitli tanısal ve tedavi edici(Girişimsel Radyoloji) işlemlerde yapılmaktadır. Radyoloji birimimizde 2 adet nöroradyolojik , 2 adet periferik vasküler ve nonvasküler girişimler amaçlı toplam 4 adet dsa cihazı bulunmaktadır. 

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER

Perkütan Biyopsi

Drenaj İşlemleri (ultrasonografi ya da bilgisayarlı  tomografi eşliğinde)

Safra Yolu Girişimleri

Safra yolu tıkanıklığı olan olgularda safra yoluna kateter ya da stent yerleştirilmesi
Perkütan kolesistostomi (ultrasonografi eşliğinde safra kesesine kateter yerleştirilerek, herhangi bir sebeple doğal yollardan boşalamayan safra kesesi içeriğinin boşaltılması)

Üriner Sistem Girişimleri

Nefrostomi
Üreteral stent yerleştirilmesi

Embolizasyon İşlemleri (Damar Tıkama İşlemleri)

Gastrointestinal kanama (mide, ince bağırsak, kalın bağırsak vb.)
Hemoptizi (bronşial arter embolizasyonu)
Preoperatif kitle embolizasyonu
Travma sonrası gelişen (karaciğer, dalak, böbrek, batın ve pelvis içi kanamalar gibi) kanamaların durdurulması amacıyla yapılan embolizasyon işlemleri
Myom embolizasyonu
Karaciğerin kitlelerinde embolizasyon
arteriyovenöz malformasyon, arteriyovenöz fistül embolizasyonu

Kanser Tedavisi

Karaciğer tümörlerinde kemoembolizasyon
Radyoembolizasyon (Yitrium 90 tedavisi)
Karaciğer, böbrek tümörleri ve osteoid osteomada radyofrekans ya da mikrodalga ablasyon tedavileri
Safra yolu, özafagus, idrar yollarındaki habis darlıkların stentlenmesi
Portal ven embolizasyonu

Endokrin Sisteme Yönelik Girişimler

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi
Paratiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi
Pankreas biyopsisi
Renal venöz örnekleme
Sürrenal venöz örnekleme
paratiroit venöz örnekleme

Venöz Hastalıklar

Geçici ya da kalıcı venöz kateter yerleştirilmesi
Port katater takılması
Venöz trombolizis, anjioplasti ve stentleme
Geçici ya da kalıcı inferior vena kava filtre yerleştirilmesi
Varikosel embolizasyonu
Pelvik konjesyon sendromun da embolizasyon

Serebral hastalıklar

Karotis darlıklarının tedavisi
Serebral anevrizma(baloncuğu)tedavisi
Serebral AVM(damar yumağı) tedavisi
İnme tedavisi

شارك