MINISTRY OF HEALTH ANKARA CITY HOSPITAL

Poliklinikler Updated: 11 October 2019

Poliklinikler


POLİKLİNİKLER
Adolesan (Ergen Sağlığı)
Aile Hekimi
Çocuk Alerji
Anestezi
Çocuk Cerrahi
Çözger (Sağlık Kurulu)
Çocuk Cerrahi
Diş
Çocuk Endokrinoloji
Çocuk Enfeksiyon
Evde Bakım Hizmetleri
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
Çocuk Gastroenteroloji
Gelişimsel Pediatri
Çocuk Genetik
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Göz
Çocuk Hematoloji
Çocuk İmmünoloji
Çocuk Kardiyoloji
Kbb
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Nefroloji
Çocuk Nöroloji
Çocuk Onkoloji
Genel Pediatri
Çocuk Psikiyatri
Çocuk Romatoloji
Sağlam Çocuk
Çocuk Üroloji
Yenidoğan
Share