Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
21 Ocak 2022

MİSYON

Dünyanın en büyük ve gelişmiş sağlık kuruluşlarından biri olmanın bilinciyle; en iyi sağlık hizmetini, zamanında, sürdürülebilir, etkili, verimli ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinden taviz vermeden sunmak, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojisi ve tıp eğitimine öncülük ederek sağlığın sürekli gelişimine imkan sağlamak ve yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak.


VİZYON

Tüm dünya insanlarına mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini sunmak, hasta odaklı klinik bakım, nitelikli sağlık insan gücü, bilimsel çalışmalar, sağlık teknolojisi kullanımı ve tıp eğitimindeki başarısı ile dünyada ilk akla gelen sağlık kuruluşu olmak.


DEĞERLERİMİZ

* Sağlıkta kalite ve verimlilik standartları ile bilimsel gerçeklere uygun, sürdürülebilir, güvenilir, güler yüzlü sağlık hizmeti sunumuna bağlılık.
* Sağlık teknolojilerinin sunduğu imkanların optimum kullanımını gözetmek.
* Hasta ve çalışan mahremiyeti ile güvenliği ilkelerini benimsemek.
* Hizmetin her aşamasında hasta ve çalışan memnuniyetini gözetmek.
* Disiplinler arası ve mesleki etik değerlere bağlılık göstermek, topluma, çevreye ve yasalara saygılı olmak.
* Sağlık hizmetlerinin etkililiğini ve etkinliğini arttırarak kaliteli, profesyonel hizmet sunmak.
* Halkı, sağlık çalışanlarını, tıp eğitimi alanları ve bilim insanlarını eğitmek.
* Ekip ruhunu benimseyerek sürekli iyileşme ve gelişmeye açık olmak.
* Ortak amaçlar doğrultusunda, üretilen bilimsel bilgiyi paydaşlarımızla kullanacak ortamlar hazırlamayı özendirmek.