T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Alerji ve İmmünoloji Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021

Alerji ve İmmünoloji • 1.jpg
 • Allerji ve İmmünoloji Kliniği Ekibi.JPG
 • Bronş Provakosyon Testi.JPG
 • Deri Prik Testi.JPG
 • IVIG, İmmünoterapi ve Diğer İmmünmodülatuar Tedavi Uygulamaları1 (1).jpg
 • IVIG, İmmünoterapi ve Diğer İmmünmodülatuar Tedavi Uygulamaları1 (2).JPG
 • IVIG, İmmünoterapi ve Diğer İmmünmodülatuar Tedavi Uygulamaları1 (3).JPG
 • IVIG, İmmünoterapi ve Diğer İmmünmodülatuar Tedavi Uygulamaları1 (4).JPG
 • İlaç - Gıda Provakosyon Testi (1).JPG
 • İlaç - Gıda Provakosyon Testi (2).JPG
 • İlaç - Gıda Provakosyon Testi (3).JPG
 • Yama Testi.JPG

Alerjik/immünolojik hastalıklar toplumun %20’sinden fazlasını etkiler ve kronik hastalıklar içerisinde ilk sıralarda yer alır. Alerji ve immünoloji hastalıkları disiplini nispeten yeni bir bilim dalı olmasına rağmen tüm dünyada hızla gelişme göstermektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak 12 milyon kişide herhangi bir alerjik hastalık olduğu tahmin edilmektedir. Buna karşılık ülkemizde oldukça az sayıda alerji ve immünoloji uzmanı bulunmaktadır.

Ankara Şehir Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Kliniği, immün yetmezlikler ve alerjik hastalıklar konusunda hizmet veren az sayıda merkezden biri olma özelliğindedir. Klinik hasta hizmetleri açısından; poliklinik hizmetleri ve yatan hasta takip ve tedavisinin yapılabileceği şekilde organize edilmiştir.

Klinik hali hazırda 3 adet poliklinik, 4 adet alerji immünoloji test ve ayaktan tedavi odası ve 10 yataktan oluşan yatan hasta servisi ile hizmet vermektedir. Ankara Şehir Hastanesi Alerji ve İmünoloji Kliniği, başta Ankara ve çevre iller olmak üzere tüm Türkiye’den hasta kabul eden referans merkezlerden biri olma özeliğine sahiptir.

Alerji Kliniğinde Hangi Hastalar Takip Edilmektedir?

Klinik alerjik ve immünolojik hastalık şüphesi veya tanısı olan 18 yaşından büyük erişkin hastalara hizmet vermektedir.

Bu hasta grubunu ağırlıklı aşağıdaki hastalıklar oluşturmaktadır;

 Astım
 Alerjik rinit (alerjik nezle)/ alerjik sinüzit
 Alerjik konjonktivit (göz alerjisi)
 İmmün yetmezlikler
 İlaç alerjileri
 Gıda alerjileri
 Böcek alerjileri (arı alerjisi gibi)
 Kronik öksürük
 Dermatit (egzemalar)
 Ürtiker/anjioödem (kurdeşen)

Alerji ve İmmünoloji Kliniğinde Hangi İşlemler Uygulanabilmektedir?

Alerjik ve immünoloji hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli olan aşağıda belirtilmiş yaklaşımlarının tamamı klinik bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. Tüm işlemlerin uygulanması doktor gözetiminde yapılmaktadır. Alerji kliniğinde çalışan hemşireler ve teknisyenler alerjik ve immünolojik hastalıklar ve uyguladıkları test ve tedavi yöntemleri ile ilgili eğitim almıştır.

 Alerji deri testleri (prik test, intradermal test ve yama testleri)
 İlaç provokasyon (yükleme) testleri
 Gıda provokasyon (yükleme) testleri
 Solunum fonksiyon testleri
 Bronş provokasyon testi
 İmmünoterapi (alerji aşısı uygulama)
 İmmün yetmezliklerin tanı ve tedavisi için gerekli yaklaşımlar, immünglobulin replasman (tamamlama) tedavileri
 İlaç desensitizasyonu (İlaç alıştırma tedavisi)
 Biyolojik ajan tedavileri (Ağır astım ve ürtiker tedavisi için kullanılan antiIgE ve antiIL5 tedavileri gibi)
 Spesifik IgE ölçümü
 Alerji ve immünoloji hasta eğitimi

Alerji ve İmmünoloji Kliniğinde Nasıl Muayene Olunabilir?

Alerji ve immünoloji kliniğinde, poliklinik hizmetleri ve tanısal testler randevu sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Poliklinik muayene randevuları, merkezi hasta randevu sistemi ile (MHRS; 182 veya internet üzerinden) verilmektedir. Hastaların alerji ve immünoloji kliniğinden MHRS randevusu alabilmesi için bir doktor tarafından (aile hekimi ve başka bir uzmanlık dalından hekim) alerji ve immünoloji kliniği için yeşil listeye eklenmiş olması gerekmektedir. Tanısal test ve terapötik (tedavi) girişimleri için (immünoterapi, biyolojik ajan uygulamaları, immünglobulin replasman tedavisi, desensitizasyon gibi) randevular ise doktorların bilgisi dahilinde ilgili hemşire tarafından verilir. Acil yaklaşım gereken durumlarda ise hasta kliniğe başvurabilmekte ve aynı gün içinde görülebilmektedir.

ÖNEMLİ : Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda ayaktan hasta başvurularında sadece MHRS ile hasta kabulü yapılmaktadır.
Paylaş