T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020

Kulak Burun Boğaz


 

KULAK BURUN BOĞAZ kLİNİĞİ

    GENEL HASTANE

Binasında hizmet vermektedir.
Doktorlarımız          Haberler          Galeri


Bölüm Hakkında Genel Bilgi :

Kulak Burun Boğaz Kliniğimiz; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniklerinin Ankara Şehir Hastanesi’nde birleşmesi sonucu kurulmuştur.

Kliniğimizde 9 Profesör, 7 Doçent, 1 Doktor öğretim üyesi, 2 Başasistan, 11 Uzman doktor, 17 Uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan görev yapmaktadır. Klinik yataklı servisimiz MH1 Genel Hastane 7. katta 3 adet servis kanadında tek kişilik ve çift kişilik odalarda toplam 66 yataktan oluşmaktadır.

Kulak Burun Boğaz Polikliniği Genel Hastane B2 katında bulunmaktadır. Poliklinik katında MHRS polikliniklerinde MHRS sisteminden randevu alan hastaların muayeneleri, Kiosk Polikliniklerinde Kiosklardan ve Poliklinik sektreterlerine müracaat ederek sıra alan hastaların muayeneleri, Sağlık Kurulu Polikliniğinde Erişkin Sağlık Kurulu hastalarının muayeneleri, Konsültasyon Polikliniğinde diğer bölümlerden konsültasyon istenen hastaların muayeneleri yapılmaktadır. Poliklinik odalarımızda endoskopik ve mikroskopik muayene yapılabilecek altyapı mevcuttur.
MH4 Çocuk hastanesinde Kulak Burun Boğaz Poliklinik odasında Çocuk hastanesi Polikliniklerinde muayene edilip Kulak Burun Boğaz Konsültasyonu istenen hastaların muayeneleri ve Çocuk Sağlık Kurulu (ÇÖZGER) muayeneleri yapılmaktadır.

Genel Hastane MH1 B2 katında Odyoloji ünitemiz bulunmaktadır. Odyoloji ünitemizde 12 Odyoloji teknikeri, 5 Uzman odyolog çalışmaktadır. Ünitemizde erişkin ve çocukların işitme değerlendirmesi, timpanometri, ses analizi, dil konuşma değerlendimesi, konuşma terapileri, denge testleri yapılmaktadır. Ayrıca kohlear implant hastalarının takip süreçleri yürütülmektedir.
Genel Hastane MH1 7. Kat A kanadında Uyku ünitemiz bulunmaktadır. KBB servis iki yatağı uyku tesleri için ayrılmıştır. KBB polikliniğindeki değerlendirme sonucu gerekli görülen hastalara Polisomnografi testi yapılmaktadır.

Hastanemizde kliniğimiz kullanımında 4 ameliyathane odası mevcuttur. Haftada 1 gün ayrı bir ameliyathanede Robotik cerrahiler uygulanmaktadır. Ayrıca 7 gün 24 saat Acil Servise başvuran Kulak Burun Boğaz muayenesi ve müdahelesi gereken hastalara Klinik ekibimiz tarafından hizmet verilmektedir.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:
Kliniğimizde aşağıdaki gruptaki hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır;
• Kulak Hastalıkları: Orta kulak iltihapları, Dış kulak yolu iltihapları, Otoskleroz, Ani işitme kaybı, Baş dönmesine neden olan iç kulak hastalıkları, Doğuştan işitme kayıpları, Kolesteatom, Kulağın iyi ve kötü huylu tümörleri, kepçe kulak deformitesi.
• Burun ve paranazal sinüs hastalıkları; Burun kemiği kırıkları, Akut ve kronik sinüzitler, Septum deviasyonları, Nazal polip, Konka hipertrofileri, Burun ve paranazal sinüslerin iyi ve kötü huylu tümörleri,
• Ağız ve Boğaz hastalıkları; Bademcik hastalıkları, Geniz eti büyümeleri Nazofarenks anjiofibromu, Nazofarenks kanserleri, Dudağın iyi ve kötü huylu tümörleri, Dilin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri, Çene kemiklerinin iyi ve kötü huylu tümörleri, konuşma bozuklukları, periferik fasiyal paralizler.
• Boyun hastalıkları; Brankial kist, tiroglossal kist, Boyunda lenfangiom, hemangiom, Larenks nodül, polipleri, Larenks kanserleri, Hipofarenks kanserleri, Tiroid bezi hastalıkları, Boyunda şişliğe neden olan Lenfoma, Tek veya iki taraflı vocal kord paralizileri, Boynun künt ve penetran travmaları.
• Uyku hastalıkları: Basit horlama, uykuda solunum bozuklukları.

Özellikli İşlemler:
• Otoskleroz cerrahisi
• Kronik otit mikroskopik ameliyatları
• Kohlear implantasyon
• Dış kulak yolu atrezi cerrahisi
• Kolesteatom cerrahisi
• Glomus cerrahisi
• Endoskopik inverted papilloma cerrahisi
• Endoskopik anjiofibrom cerrahisi
• Endoskopik BOS Fistül onarımı
• Septal perforasyon onarımı
• Tiroidektomi
• Parsiyel/total larenjektomi
• Parsiyel/total parotidektomi
• Boyun diseksiyonu
• Maksillektomi
• Mandibulektomi
• Robotik baş-boyun kanser cerrahisi uygulamları
• Robotik uyku apne cerrahileri
• Ekspansiyon sfinkter farengoplasti
• Dil kökü redüksiyonu
• Videonistagmografi (VNG)
• Konuşma terapisi
• Kohlear implantlı hasta takip süreçleri
• Polisomnogrrafi (PSG)

Bölüme Bağlı Üniteler:
• Poliklinik: Genel hastane MH1, B2 katı
• Çocuk KBB Polikliniği: Çocuk hastanesi MH4
• Servis: Genel hastane MH1, 7. kat A,B ve C kanatları
• Ameliyathaneler; MHC 1. Kat
• Uyku ünitesi: Genel hastane MH1, 7. kat A kanadı
• Odyoloji ünitesi: Genel hastane MH1, B2 katı

Nasıl Muayene Olurum:
Telefonla randevu: Hastalarımız 182 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz.
İnternet üzerinden randevu: Hastalarımız Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki adımları takip ederek randevu alabilirsiniz.
Hastanemiz poliklinik katında bulunan kiosklardan ve sekreter kayıt masalarından sıra alarak muayene olabilirsiniz.

Adres ve Dahili Numara:
Ankara Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi Bilkent Cad. No:1 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 552 60 00

Paylaş