T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Asistanlık Süreçleri Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİTıpta Uzmanlık Eğitimi ile İlgili İhtiyacınız Olan Tüm Süreçler ve Belgeler;

Asistan Başlayış İşlemleri için Tıklayınız.
Kanaat Formu İçin Tıklayınız.
Rotasyon Belgesi için Tıklayınız.
Rotasyon Talep Dilekçesi için Tıklayınız.

YBÜ Rotasyon Talebi için Tıklayınız
YBÜ Rotasyon Belgesi için Tıklayınız
Tez Konusu Hakkında Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız.
Tez Konusu Dilekçesi İçin Tıklayınız.
Ek-1 Tez Konusu Onay Formu için Tıklayınız
Ek-2 Tez Konusu Hakem Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız.
Tez Bütçesi Talep Dilekçesi için Tıklayınız.
Tez Sınavı Bilgilendirme Metni için Tıklayınız...
TURNITIN Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız...
Tez Sınavı için Tıklayınız...
Tez Değerlendirme Formu için (3 Adet Hazırlanacak) Tıklayınız...
Tez Sınavı Sonuç Formu için (1 Adet Hazırlanacak) Tıklayınız...
Asistan Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için Tıklayınız...
Önerilen Jüri Listesi için Tıklayınız...
Yandal Asistan Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için Tıklayınız...
Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı için ( 1 Adet Hazırlanacak)  Tıklayınız...
Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler için Tıklayınız...Paylaş