Asistanlık Süreçleri

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİTıpta Uzmanlık Eğitimi ile İlgili İhtiyacınız Olan Tüm Süreçler ve Belgeler;

Asistan Başlayış İşlemleri için Tıklayınız.
Kanaat Formu İçin Tıklayınız.
Rotasyon Belgesi için Tıklayınız.
Rotasyon Talep Dilekçesi için Tıklayınız.
Uzmanlık Tezi Takip ve Onay Formu (Form 7) Tıklayınız

YBÜ Rotasyon Talebi için Tıklayınız
YBÜ Rotasyon Belgesi için Tıklayınız
Tez Konusu Hakkında Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız.
Tez Konusu Dilekçesi İçin Tıklayınız...
Ek-1 Tez Konusu Onay Formu için Tıklayınız
Ek-2 Tez Konusu Hakem Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız.
Tez Bütçesi Talep Dilekçesi için Tıklayınız
Tez Sınavı Bilgilendirme Metni için Tıklayınız...
TURNITIN Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız...
Tez Sınavı için Tıklayınız...
Tez Değerlendirme Formu için (3 Adet Hazırlanacak) Tıklayınız...
Tez Savunma Sınav Tutanağı için (1 Adet Hazırlanacak) Tıklayınız...
Asistan Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için Tıklayınız...
Önerilen Jüri Listesi için Tıklayınız...
Yandal Asistan Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için Tıklayınız...
Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı Metni İçin Tıklayınız...
Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı için ( 1 Adet Hazırlanacak)  Tıklayınız...
Uzmanlık Sınavı Sonrası Teslim Edilecek Belgeler için Tıklayınız...


Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler

UZMANLIK SINAVI SONRASI TESLİM EDİLECEK BELGELER:

1. Uzmanlık Sınav Tutanağı ve fotokopisi (Soru ve Cevap Olacak Şekilde),

 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet) – Asistanın temin etmesi,

 

3. Fotoğraf (2 Adet) – Asistanın temin etmesi,

 

4. Uzmanlık Belgesi Tescil Kontrol Formu (Ön hazırlık için aşağıdaki linkte yer alan Form Asistan tarafından doldurularak ashtuek@gmail.com adresine mail atılmalıdır- 2 nüsha halinde çıktı alınmalıdır) – Son hali TUEK Birimince kontrol edilecek,

UZMANLIK BELGESİ TESCİL KONTROL FORMU BİLGİLENDİRME METNİ İÇİN TIKLAYINIZ...

UZMANLIK BELGESİ TESCİL KONTROL FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

 

5. ÖSYM TUS/YDUS Yerleştirme Sonuç Belgesi (2 Adet-Klinik Eğitim Sorumlusunca "Kontrol Edilmiştir" İfadesi Yazılıp ve İmza Kaşe Yapılmış Haliyle) – Asistanın temin etmesi,

 

6. Harç Makbuzu ve Fotokopisi – Asistanın temin etmesi,

 

7. Rotasyon Belgeleri ve Fotokopileri – Asistan ve TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek,

 

8. Aylıksız İzin Takip Formu ve Fotokopisi – Özlük (Sicil) biriminden temin edilecek,

 

9. Rapor Var ise Fotokopisi (.. Adet) – Özlük (Sicil) biriminden temin edilecek,


10. Tez Takip Formu İçin Tıklayınız... (2 Adet-Asistanın Temin Etmesi)

 

11. Tez Savunma Matbaası ve Fotokopisi – TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek,

 

12. Kanaat Formu (Her Yıl İçin 2 Adet) – TUEK birimi ve Klinik Eğitim Sorumlusu koordinesiyle temin edilecek,

 

13. Tez CD (2 Adet PDF ortamında) – Asistanın temin etmesi,

 

14. Tez Veri Girişi Formu (2 Adet-Formdaki Üniversite Sorusunun Karşılığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Seçilmeli) – Asistanın temin etmesi,

 

15. Süre Uzatılması Var ise Uzatma ile İlgili Evrak (1 Adet) – TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek,

 

16. Uzmanlık Aldığı Kurum (Mazeretli veya Mazeretsiz Geçiş ile) Değişmiş ise Bununla İlgili Resmi Evrak – (1 Adet) – Özlük biriminden temin edilecek,

 

17. A3 veya A4 Zarf (1 Adet) - Asistanın temin etmesi.

 

  • YUKARIDA YER ALAN BELGELERİN TÜMÜ TAMAMLANDIKTAN SONRA TUEK BİRİMİ ARANIP (772 995 VEYA 772 996) ÖZLÜK DOSYASI İSTEMİ TALEBİ OLUŞTURULARAK, TUEK BİRİMİNE EVRAKLAR TESLİM EDİLMEK ÜZERE GELİNMELİDİR. 

03 Ağustos 2022