T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019

Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler


UZMANLIK SINAVI SONRASI TAMAMLANACAK BELGELER:

 1. Uzmanlık Sınav Tutanağı (1 Adet),
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet) – Asistanın hazırlaması,
 3. Fotoğraf (2 Adet) – Asistanın hazırlaması,
 4. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Belgesi Tescil Kontrol Formu (1 Adet) – TUEK biriminden temin edilecek,
 5. ÖSYM TUS/YDUS Sınav Sonuç Belgesi (1 Adet) – Asistanın hazırlaması,
 6. Harç Makbuzu (1 Adet) – Asistanın hazırlaması,
 7. Rotasyon Belgeleri (.. Adet) – Özlük biriminden temin edilecek,
 8. Aylıksız İzin Takip Formu (1 Adet) – Özlük biriminden temin edilecek,
 9. Rapor Var ise Fotokopisi (.. Adet) – Özlük biriminden temin edilecek,
 10. Tez Savunma Matbaası (3 Adet) – Özlük biriminden temin edilecek,
 11. Kanaat Formu (Her Yıl İçin 2 Adet) – Özlük biriminden kapalı zarf ile temin edilecek,
 12. Tez CD (2 Adet PDF ortamında) – Asistanın hazırlaması,
 13. Tez Veri Girişi Formu (1 Adet) – Asistanın hazırlaması,
 14. Süre Uzatılması Var ise Uzatma ile İlgili Evrak (1 Adet) – Özlük biriminden temin edilecek,
 15. Uzmanlık Aldığı Kurum (Mazeretli veya Mazeretsiz Geçiş ile) Değişmiş ise Bununla İlgili Resmi Evrak – (1 Adet) – Özlük biriminden temin edilecek.

 • YUKARIDA YER ALAN BELGELERİN TÜMÜ TAMAMLANDIKTAN SONRA TUEK BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR. 
Paylaş