T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021

Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler


UZMANLIK SINAVI SONRASI TAMAMLANACAK BELGELER:

 1. Uzmanlık Sınav Tutanağı ve fotokopisi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet) – Asistanın temin etmesi,
 3. Fotoğraf (2 Adet) – Asistanın temin etmesi,
 4. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Belgesi Tescil Kontrol Formu (1 Adet) – TUEK biriminden temin edilecek,
 5. ÖSYM TUS/YDUS Sınav Sonuç Belgesi (2 Adet-Kule Başhekim Yardımcılığına Onaylatılmış Haliyle) – Asistanın temin etmesi,
 6. Harç Makbuzu ve Fotokopisi – Asistanın temin etmesi,
 7. Rotasyon Belgeleri ve Fotokopileri – Asistan ve TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek,
 8. Aylıksız İzin Takip Formu ve Fotokopisi – Özlük (Sicil) biriminden temin edilecek,
 9. Rapor Var ise Fotokopisi (.. Adet) – Özlük (Sicil) biriminden temin edilecek,
 10. Tez Savunma Matbaası ve Fotokopisi – TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek,
 11. Kanaat Formu (Her Yıl İçin 2 Adet) – TUEK birimi ve Klinik Eğitim Sorumlusu koordinesiyle temin edilecek,
 12. Tez CD (2 Adet PDF ortamında) – Asistanın temin etmesi,
 13. Tez Veri Girişi Formu (2 Adet) – Asistanın temin etmesi,
 14. Süre Uzatılması Var ise Uzatma ile İlgili Evrak (1 Adet) – TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek,
 15. Uzmanlık Aldığı Kurum (Mazeretli veya Mazeretsiz Geçiş ile) Değişmiş ise Bununla İlgili Resmi Evrak – (1 Adet) – Özlük biriminden temin edilecek,
 16. A3 veya A4 Zarf (1 Adet) - Asistanın temin etmesi.

 • YUKARIDA YER ALAN BELGELERİN TÜMÜ TAMAMLANDIKTAN SONRA TUEK BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR. 
Paylaş