T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Ankara Şehir Hastanemizde Çocuk Ürolojisi Hekimi Prof. Dr. Rüştü Cankon Germiyanoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2019

Ankara Şehir Hastanemizde Çocuk Ürolojisi Hekimi Prof. Dr. Rüştü Cankon Germiyanoğlu hasta kabulüne başlamıştır.


Çocuk Ürolojisi Polikliniği 

Çocuk ürolojisi, Üroloji ve Çocuk cerrahisi uzmanlarının 3 yıl daha yan dal eğitimi alarak ulaştıkları bir uzmanlık dalıdır. Çocuk ürologları 0-18 yaş arasındaki kız ve erkek hastalarda anne karnında veya doğumdan sonra oluşan ürolojik hastalıklarla ilgilenir.Ülkemizde üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanı olan 40 civarında doktor vardır. Türkiye'de Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan profesör ünvanına sahip 3 çocuk ürolojisi uzmanı vardır.

Çocuk Ürolojisi, anne karnında veya daha sonra oluşan böbrek ve idrar yolları genişlemelerine, böbreğin kistik hastalıklarına, mesaneden böbreğe idrarın geri kaçması olan vezikoüreteral reflülere, penisin doğumsal anomalileri olan hipospadias ve epispadias hastalıklarına, böbrek idrar yolu ve mesane taşlarına, böbrek, mesane, prostat,testis ve para testiküler tümörlere, idrar yolu enfeksiyonlarına, mesanenin dışarıda olduğu ekstrofi hastalarına, gece yatağını ıslatanlara, gece ve gündüz altını ıslatanlara, mesanenin nörojenik ve non-norojenik hastalıklarına, işeme bozukluklarına, çocuklardaki genitoüriner travmalara, seks gelisim bozukluklarına, testisin varisi olan varikoselli hastalara tanı koyup tedavi eden bir yan dal uzmanlık dalıdır.

Yer : Onkoloji Hastanesi B1 Katı Çocuk Ürolojisi Polikliniği

Tel : 0312 552 60 00 / 621507-621506

Paylaş