Ziyaretçi Saatleri ve Kuralları
22 Ocak 2021

Sağlık Bakanlığımızın 13.03.2020 tarihinde yayımladığı genelge uyarınca hastanemizde uygulanacak hasta ziyareti kuralları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

Tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla alınan önlemler konusundaki işbirliğiniz ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. 

1. Hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarımızı ziyaret 18.00-19.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

2. Ziyaret saatinde, hastamızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla sadece bir kişinin ziyaretine izin verilecektir. 

3. Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım Servislerimizde yatarak tedavi gören hastalarımız ziyaret edilmeyecektir. Hastalarımız hakkında ilgili klinikten bilgi telefon ile alınabilecektir. 

4. Tıbbi gereklilik dışında hiçbir şekilde hasta refakatine müsaade edilmeyecektir.