T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Yoğun Bakım Ziyaretçi Kuralları Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2019

Yoğun Bakım Ziyaretçi Kuralları


Yoğun Bakım konusunda deneyimli personelimiz hastalarımızın sağlığı için mesleklerinin gereğini yerine getirmektedirler. Yakınlarınızın sağlığına kavuşması bizim de önceliğimizdir. Yoğun Bakım tedavi süreci devam ederken; hastanızı belirli kurallar dâhilinde ziyaret edebilirsiniz. Hasta ziyareti konusunda bu kurallara uyarak; bizimle işbirliği yapmanız hastamızın sağlığı için önemlidir.

KURALLARIMIZ

Yoğun Bakım Kliniklerinde ziyaretler; sorumlu hekimin onayı ile hemşire gözetiminde gerçekleşir. Ziyaretçi girişlerinde görevli personel tarafından kimlik teyidi yapılır

Erişkin Yoğun Bakım Kliniklerinde bilinci açık hastanın izin verdiği yakınları ziyaret amacıyla alınır. Bilinci açık olmayan hastalar için ise sadece birinci derece yakınları alınır. Çocuk yoğun bakım kliniklerine sadece anne-baba veya çocuğun resmi vasisi olduğunu resmi kimlik belgesi ile ispat edebilen hasta yakınları alınır.

Hekim hastanızın sağlık durumuna göre ziyaret kısıtlaması getirilebilir.

Hastanızı, Yoğun Bakım Kliniğinin uygunluk durumuna göre, servis sorumlusu tarafından belirlenen süre ile sınırlı olarak, her gün 13.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Acil durumlarda, Yoğun Bakım Kliniğindeki ziyaretinizi daha erken bitirmeniz istenebilir.

Çok özel durumlarda, hekimin onayı ile on yaş altı çocukların birinci derece yakınlarını (anne, baba, kardeş) Yoğun Bakım Kliniklerinde ziyaret etmelerine izin verilebilir.

Hastanızı ziyaret ettiğiniz süre içinde, hastanıza yakın temasta bulunmayınız (sarılmayınız, öpmeyiniz). Hasta yatağına oturmayınız, hastanızı cep telefonu ile görüştürmeyiniz. Hastanızın ve/veya yoğun bakım alanlarının mahremiyeti için lütfen görüntü (Fotoğraf, video kaydı v.b.) almayınız. Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız edici davranışlardan kaçınınız.

Hastanızı ziyaret ederken dışarıdan yiyecek veya içecek getirmeyiniz. Klinik personelinden habersiz hastanıza hiçbir gıda maddesi vermeyiniz.

Hasta yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi, belirli bir düzen içinde, yoğun bakım hasta bilgilendirme odalarında, hastanın hekimi tarafından, 13.00-14.00 saatleri arasında verilir. Hastanızın hekimi dışında hiçbir personelden bilgi istemeyiniz. Hastanın birinci derece yakınları ile velisi ve vasisi dışındaki kişilere bilgilendirme yapılmaz. Hekim ihtiyaç halinde ziyaret saati dışında da bilgilendirme yapabilir.

Telefonda arayan kişinin kimlik bilgisi doğrulanamayacağından telefonda hastaya ait bilgi verilmez. İhtiyaç halinde önceden onaylanmış kişi sağlık çalışanı tarafından aranır.

Yoğun Bakım Kliniğine girişte mutlaka el hijyeni sağlayınız. Yoğun Bakım Kliniği giriş alanlarında mutlaka ellerinizi yıkayınız veya alkol bazlı el antiseptiği kullanınız.

İzolasyon uygulanan hasta ziyaretlerinde size verilen koruyucu ekipmanları (önlük, maske, eldiven, bone vb.) personelin talimatlarına göre kullanınız.

Hastane personelinin, diğer hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olmanın, hasta ve çalışan hakları gereği sorumluluklarınız olduğu unutulmamalıdır.

Hastanızın ve sizlerin sağlığını düşünerek aldığımız bu kurallar konusunda bizimle işbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz.

Yoğun bakıma girişlerde el hijyenini olumsuz etkilediği ve enfeksiyonları önlediğine dair somut bir kanıt olmadığı için galoş kullanılmamaktadır.

Bu kurallar T.C Sağlık Bakanlığı  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019/09 sayılı  genelgesine uygun olarak belirlenmiştir.

                                                                     

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE…

Paylaş