T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler) Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler)Hastanemiz bünyesinde kliniğimiz ilk olarak 1996 yılında Yüksek Riskli Gebelikler kliniği olarak kuruldu. Daha sonra 2011 yılında Perinatoloji kliniği adını aldı. Kadın doğum asistan eğitimi yanı sıra Perinatoloji yan dal uzmanlık eğitimi de vermektedir.

Kliniğimiz halen 3 eğitim görevlisi ( 2 Profesör Dr., 1 Doçent Dr.), 2 perinatolog, ve 3 kadın doğum uzmanı görev yapmaktadır. 9 yan dal asistan Perinatoloji yan dal eğitimi almaktadır. Kliniğimizde 93 hasta yatağı (24-yoğun bakım), poliklinik bünyesinde 7 poliklinik birimi, 1 prenatal tanı ve tedavi ünitesi, 1 fetal ekokardiyografi ünitesi, konsultan hekimler, genetik danışmanlar, diyetisyenler görev almaktadır. Birimimize ait 2 ameliyathane bulunmaktadır.

Departmanımızda dördü ileri teknoloji ürünü 4D USG olmak üzere 10 USG, 5 fetoskopi seti , Lazer cihazı vb. donanımlar bulunmaktadır. Departmanımızda fetal ve maternal tıp konularında yıllardır modern tıbbın gerektirdiği pek çok konularda hastalarına hizmet vermektedir.

Bunlardan bazıları;

A- Gebelik + sistemik hastalıklar

Gebelik + maternal kardiyak hastalıklar
Gebelik + maternal hematolojik hastalıklar
Gebelik + SSS hastalıkları
Gebelik + maternal ortopedik hastalıklar
Gebelik + maternal ortopedik hastalıklar
Gebelik + maternal GIS, renal hastalıklar
Gebelik + maternal immünolojik hastalıklar vb.

B- Obstetrik komplikasyonlar

Gebelikte vajinal kanama
Plasental invazyon anomalileri (plasenta previa, plasenta akreata spektrumu=PAS)
Amniyon mai anomalileri
Preterm eylem
Gebelikte hipertansif hastalıklar (preeklampsi, eklampsi, HELLP sendromu)
Ektopik gebelikler (Skar gebeliği)
Çoğul gebelikler ve bunlara bağlı komplikasyonlar

C- Fetal komplikasyonlar

IUGR
Fetal anomaliler
İkzden ikize transfüzyon sendromu (TTTS), TRAP, ikiz eşinin intrauterin ölümü, fetal kromozomal anomalilerinin tarama, tanı ve yönetimi
Non immün hidrops fetalis
Rh izoimmünizasyonu hidrops fetalis
Kliniğimizde uygulanan tanı ve takip işlemlerinden bazıları

* 1. ve 2. trimester ultrasonografik fetal anomali/aneuploidi taraması
* Fetal Ekokardiyografi (EKO)
* Prenatal fetal tanı ve tedaviye yönelik

CVS (Koryon villus örneklemesi= Chorion villus sampling)
Amniyosentez, amniyoredüksiyon
Fetal kan örneklemesi (Kordosentez)
Intrauterin fetal kan transfüzyonu
Torakoamniyotik, vezikoamniyotik şant (shunt) uygulaması
Multifetal gebelik redüksiyonu
Fetosid
TTTS da Lazer ablasyonu
Monokoryonik gebelikte selektif fetosid vb.

Kliniğimiz teknolojinin son imkanlarını kullanarak hastalarına (fetus-anne) hizmet vermektedir.

ÖNEMLİ : Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda ayaktan hasta başvurularında sadece MHRS ile hasta kabulü yapılmaktadır.
Paylaş