T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

IVF (Tüp Bebek ) Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020

IVF (Tüp Bebek )


TÜP BEBEK (ÜYTE) KLİNİĞİ


Türkiye’de 1989 yılında kamu alanında açılan ilk tüp bebek merkezi olan Zekai Tahir Burak Tüp Bebek Merkezi yeni yeri olan Ankara Şehir Hastanesinde Ekim 2019 itibariyle MHC-L0 da hizmete devam etmektedir.

Doktorlarımız

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu TEKİN (ÜYTE Mesul Müdürü)
Prof. Dr. Nafiye YILMAZ (ÜYTE Ünite Sorumlusu)
Prof. Dr. Ayten TÜRKKANI (ÜYTE Embriyoloji Eğitim Sorumlusu)
Uzm. Dr. Murat TAŞ (ÜYTE Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu)
Prof. Dr. Öner ODABAŞ (Üroloji Kliniği)
Prof. Dr. Esma SARIKAYA
Doç. Dr. Zehra KURTOĞLU
Doç. Dr. İnci KAHYAOĞLU
Uzm. Dr. M. Caner ÖZER
Op. Dr. Deniz TUZLUOĞLU
Merkezimiz bebek sahibi olmak isteyen hastalarımızın konforlu ve kaliteli bir şekilde hizmet almaları için hasta dostu olarak tasarlanmış ve sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir. Alanında pek çok konuda öncülük eden tüp bebek merkezimiz aynı zamanda, ülkemizin farklı yerinde tüp bebek merkezlerinde görev yapan çok sayıda kadın doğum ve embriyoloji uzmanına “Tüp Bebek Uygulama Eğitimi”nin verildiği Sağlık Bakanlığı ÜYTE Eğitim Merkezi olma özelliğine de sahiptir. Merkezimiz deneyimli ekibi ile hastalarına umut kaynağı olmaya devam etmektedir.

Tüp bebek tedavisi, doğal yöntemler veya aşılama ile çocuk sahibi olamayan çiftlerde, uzun yıllardır başarıyla uygulanan bir tedavidir. Bu tedavi,

 Açıklanamayan infertilite,
 Yumurtalık rezervinin azaldığı durumlar,
 Kadınlarda tüplerdeki tıkanıklıklar,
 Endometriozis,
 Polikistik over sendromu gibi yumurtlama bozukluğu durumları,
 Erkeklerde ise sperm sayısının azlığı ve kalitesinin düşüklüğü,
 Çiftlerden birinde embryonun genetik materyalinin incelenmesinin (PGT) gerekli olduğu genetik geçişli hastalıklar varlığında,
 Kök hücre vericisi kardeş elde etmeye yönelik durumlarda etkili bir tedavi yöntemidir.

Tüp bebek tedavisinde anneden alınan yumurta hücresi ile babanın sperm hücreleri kadın üreme sisteminin dışında laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllemenin sağlanması ile embriyo elde edilir. Elde edilen embriyo bir kateter yardımı ile anne rahmine yerleştirilir.
Ülkemiz şartlarında mevcut yönetmelik (yönetmelik linki konulacak) ve Sağlık Uygulama Tebliği (link konulacak) çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu belirli koşulların sağlanması şartıyla en fazla 3 denemeye kadar tüp bebek tedavisinin masraflarını karşılamaktadır. Tüp bebek tedavisini kamu hastanelerinde yaptırmak isteyen adayların bazı süreçlerden geçmesi gerekmektedir. Öncelikle tüp bebek tedavisi yaptırmak üzere başvuran kadın ve erkek çiftin resmi olarak evli olması gereklidir. Tüp bebek tedavisi görecek çiftin evlat edinilmiş çocukları hariç ortak çocuk sahibi olmaması gerekmektedir. Yaş olarak da kadının 23 yaşını doldurmuş, 40 yaştan gün almamış olması şartı aranmaktadır. Ayrıca çiftlerden kadın ve erkekten birisinin genel sağlık sigortası kapsamında, en az 5 yıl ve 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısına sahip olması gereklililiği vardır. Daha önce yapılan tıbbî tedaviler neticesinde normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak üremeye yardımcı tedaviler (tüp bebek) ile çocuk sahibi olabileceğinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Yine sağlık kurulu raporu ile gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığının bulunmadığının belirtilmiş olması gerekmektedir.
Bu şartlar tümü ile karşılandığında, en fazla 3 deneme ile sınırlı olmak üzere SGK tarafından tedavi maliyeti karşılanmakta, sadece hastalardan belli oranlarda katılım payı alınmaktadır. SGK kapsamı dışında kalan ancak tıbbi nedenlerle tüp bebek gerekliliği olan çiftlere, ücretlerini kendileri karşılamak koşuluyla merkezimizde tüp bebek tedavisi yapılabilmektedir.

Gerekli olan bu resmi koşullar sağlandıktan sonra konusunda uzman doktorlar tarafından kadın ve erkekten tetkikler istenmekte ve muayeneleri yapılmaktadır. Erkek hastada spermiogram, hormon, gerekirse genetik tetkikler, kadında ise smear, hormon ve biyokimyasal değerlendirme, pelvik ultrasonografi, rahim filmi (HSG) veya rahim içinin kamera sistemi (histeroskopi) ile görüntülenmesi gibi değerlendirilmelerin yapılması gerekmektedir.
Yumurtalıkların Uyarılması ve Yumurta Gelişiminin Takibi

Tetkik neticeleri ile hastaya en uygun tedavi prokolü seçilir. Tüp bebek tedavisinde dışardan verilen hormon ilaçları ile yumurta gelişimini sağlanır. Bu hormon ilaçlarının kullanımı esnasında yumurtalıkların verdiği cevabı yani yumurta gelişimini takip etmek ve gerekli durumlarda doz ayarlamalarını yapmak üzere ultrason ve kan testleri yapılır.
Yumurtaların Toplanması

Yumurta gelişiminin takibi sırasında, yeterli sayı ve büyüklükte yumurtanın oluştuğu gün yumurtaların en son gelişim basamağını tamamlamak için yumurta olgunlaştırma iğnesi yapılarak yumurta toplama işleminin zamanlaması planlanır ve hazırlık yapılır. Yumurta toplama işlemi günü hasta, eşi ile birlikte anestezi hazırlığını yapmış olarak (aç olarak) ameliyathanede hazır bulunur. İşlem esnasında erkekten de eş zamanlı olarak sperm örneği alınır veya gereklilik halinde cerrahi yöntemle sperm elde edilir.
Laboratuvar İşlemleri

Toplanan yumurtaların mikro enjeksiyon veya klasik IVF yöntemlerinden biri kullanılarak eşin spermleri ile laboratuvar ortamında döllenmesi sağlanır. Döllenen yumurtalar laboratuvarda 2 ile 5 gün arasında izlenerek, oluşan embriyolardan takipler esnasında en kaliteli olan 1-2 tanesi yönetmelik şartlarına uygun olarak transfer edilir. 35 yaş ve üstündeki veya üçüncü deneme ve sonrasındaki hastalara 2 embriyo transfer hakkı vardır.

Embriyo Transferi

Tüp bebek tedavisinin son aşamasıdır. İşlem için anesteziye gerek duyulmaz. Transfer işlemi ultrason eşliğinde yapılır. Ultrasonografide daha net görüntü alabilmek için idrar torbası dolu olmalıdır. Bu nedenle hastadan işlem öncesi su içerek idrar torbasını bir miktar doldurması istenir. Transfer işlemi sırasında, embriyolar bir kateter yardımı ile rahim ağzından geçirilerek rahim içerisine bırakılır. Embriyo transferi sonrası gerekli tedaviler ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda hastalar bilgilendirilir.

Çiftler yapılan işlemlerin her aşamasında, tedavi ve süreçler ile ilgili detaylı olarak bilgilendirilmekte ve bilgilendirilmiş muvafakat formlarını doldurularak onamları alınmaktadır.

Transfer işlemi sonrası geride iyi kalitede embriyo veya embriyolar kalmış ise çiftin onayı alınarak embriyolara dondurma işlemi yapılır, ileride kullanılmak üzere dondurulup saklanır.


Merkezimizde çeşitli hastalıklar ya da kanser nedeni ile yumurtalık rezervini olumsuz etkileyecek tedavi (kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi müdahale) alacak hastalara yumurta hücresi (oosit, sperm), embriyo dondurma işlemleri de yapılmaktadır.

Ayrıca merkezimizde, hayatta olan hastalıklı çocuğunun tedavisine yönelik kök hücre vericisi kardeş elde etmek isteyen çiftlere de (sağlık kurulu raporu ile durumunun tespit edilmesi şartı ile) preimplantasyon genetik tanı ve tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır. Bunun dışında, embriyo biyopsisi ile genetik tanının gerektiği bazı tıbbi hastalık durumlarında da embriyo biyopsisi, genetik inceleme ve tüp bebek uygulamaları da merkezimizde yapılabilmektedir.

Merkezimizin hedefi, ülkemizde üreme sağlığı ve üremeye yardımcı teknikler üzerine bilimsel araştırmalar yapmak, toplantı ve eğitimler düzenlemek ve bu alanda gerçekleşen ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri paylaşmaktır. Bu amaçla kurulduğu günden bu yana bilimsel teknolojilerin klinik uygulamasının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ve güncel infertilite tedavilerinin halkımıza uluslararası düzeyde güvenilir ve içten bir hizmet anlayışı ile sunulmas hedeflenmiştir. Kliniğimiz ülkemizin her bölgesinden infertil çiftin başvurduğu bir referans merkezidir. Başvuran çiftlere infertilite tedavisi ve danışmanlığı verilmektedir. Hastalarımızın daha rahat etmesi amacıyla tüm düzenlemeler yürürlükte olan yasal sınırlar içerisinde gerçekleştirilmektedir. Hem tüp bebek hem de diğer öncü infertilite tedavilerinde (ovulasyon indüksiyonu, aşılama, endoskopik cerrahi vb) merkezimiz sadece ülkemiz değil, dünya standartlarında başarı oranlarına sahiptir. Bu sayede ülkemizin hemen her bölgesinden gelen çiftlerimiz güvenli bir tedavi almaktadır. Yenilenen fiziki koşullarımız ile halkımıza hem danışmanlık hem de tedavi hizmetleri, fedakâr çalışanları ve profesyonel ekibi tarafından haftanın 7 günü aralıksız olarak verilmektedir.
Paylaş