T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Prof. Dr. Doğan Uncu (İdari ve Eğitim Sorumlusu) Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020

Prof. Dr. Doğan Uncu (İdari ve Eğitim Sorumlusu)


Ad Soyad :
Doğan Uncu
 


Ünvanı     : Prof. Dr.
 
Bölüm      :
Tıbbi Onkoloji Kliniği
 


İletişim     : 0312 552 60 00 
 
 


CV-TR          CV-EN          CV-AR          CV-RU

YAYINLAR1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Dâhiliye Kliniğinde İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. Takiben aynı klinikte uzman olarak görevine devam ettikten sonra, 2003 yılında yine aynı hastanede Tıbbi Onkoloji yan dal ihtisasına başladı ve 2006 yılında Tıbbi Onkoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007-2008 yıllarında 11 ay süreyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda askerlik hizmetini yedek subay olarak yaptı. 2008 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’ne Tıbbi Onkoloji uzmanı olarak atandı. 2010 yılında Başasistan kadrosuna atandı. 2012 yılında Doçent Unvanı’nı almaya hak kazandı. 2014 yılında Tıbbi Onkoloji Eğitim Görevlisi olarak görevlendirildi. 2011-2015 yılları arasında Dahiliye Klinikleri Koordinatörlüğü görevini yaptı. 2010-2016 yılında Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu sekreterya görevini yaptı. 2012-2019 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyesi olarak görev yaptı. Mayıs 2017’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune SUAM’da Doçent kadrosuna atandı. Mayıs 2018 tarihinde Tıbbi Onkoloji Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görevlendirildi. Eylül 2018’de aynı hastanede Tıbbi Onkoloji Profesör kadrosuna atandı.

Şubat 2019'da Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görevlendirildi. Haziran 2019'da Ankara Şehir Hastanesi 1 No.lu Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyesi olarak görevlendirildi. Halen, Ankara Şehir Hastanesi'nde Tıbbi Onkoloji Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Temel ilgi alanları; Gastrointestinal sistem kanserleri, Meme Kanseri ve Lenfomalardır.

European Society for Medical Oncology (ESMO), Tıbbi Onkoloji Derneği (TOD), Radyolojik Onkoloji Derneği (ROD), Ankara Meme Hastalıları Derneği (AMHD) ve Ankara Tabip Odası (ATO) üyesidir.

Mayıs 2017'den bu yana Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Paylaş