T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Genel Hastane Sosyal Hizmet Birimi Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2019Ankara Şehir Hastanesi 6 kule olarak hizmet vermektedir. Bunlar:

1.Genel Hastane (MH1)
2.Kalp Damar Hastanesi (MH2)
3.Nöroloji-Ortopedi Hastanesi (MH3)
4.Çocuk Hastanesi (MH4)
5.Kadın Doğım Hastanesi (MH5)
6.Onkoloji Hastanesi (MH6) dir.

Hastanelerimizin her kulesinde Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi bulunmaktadır. Erişkin Acil Servis de Genel Hastaneye bağlı olarak hizmet vermektedir. Genel Hastanede bulunan bütün poliklinikler,yataklı servisler,yogun bakım servisleri ve erişkin acil servis de tedavi gören ve sosyal endikasyonu bulunan hastalar Tibbi Sosyal Hizmet Birimine bildirilmektedir.Birimimize daha çok müracaat/bildirimi yapılan hastalar:kimsesiz,terk,bimekan ve bakıma muhtaç hastalar,engelli hastalar,sağlık güvencesiz hastalar,yoksul hastalar,aile içi şiddet mağduru hastalar,ihmal ve istismara uğramış hastalar,mülteci ve sığınmacı hastalar,insan ticareti mağduru hastalar,yaşlı,dul ve yetim hastalar,kronik hastalar,ruh sağlığı bozulmuş hastalar,alkol ve madde bağımlısı hastalar,yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,il dışından gelen hastalar,hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar,acil servise intihar nedeni ile başvuran hastalar,kimlik tespiti yapılamayan hastalar,hastaneye terk edilen hastalar ve kurum bakım hizmetine yerleştirilecek hastalardır. Bildirimi yapılan hastalar için birimde çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından gerekli sosyal hizmet müdahalesi yapılmakta ve hastanın sorunları çözülmektedir.

Genel Hastane Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde çalışan:

Hatice DEMİR TEKİN-Sosyal Hizmet Uzmanı
Neşe UĞUR-Sosyal Hizmet Uzmanı

İletişim: Genel Hastane B1 A Blokta bulunmaktadır. Dahili:121127

Paylaş