T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Öğrenci Staj İşlemleri ve Dönemleri Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021

Hastanemize uygulama eğitimi veya staja kabul ettiğimiz eğitim dönemleri ve başvuru tarihleri

Güz dönemi için; her yıl ders yılının sona erdiği tarihten (Haziran ayı) 01 Ağustos’a kadar

Bahar dönemi için; her yıl Kasım ayının son haftasından Ocak ayı ilk haftasına kadar yapılacaktır.
STAJ BAŞVURULARI İKİ BAŞLIK ALTINDA YAPILABİLİR.

1. Güz/Bahar Dönemlerinde ……….. dersin Klinik Uygulaması/Beceri Eğitimi/Teorik Ders Uygulaması

Not:

a. Uygulama dersleri (klinik uygulama vs.) için Ankara’daki üniversitelerden bireysel başvuru yapılamaz.

b. Gönüllü staj başvurusu kabul edilmemektedir.
STAJ BAŞVURUSU İÇİN İŞLEM BASAMAKLARI

Mesleki ve Teknik Liselerin sağlıkla ilgili alan öğrencilerinin eğitim yılındaki beceri eğitimleri için hastanemize yerleştirilmeleri her yıl Mayıs ayında İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve işletme temsilcilerinden oluşan komisyonda yapılmaktadır.

Bireysel staj başvurularında işlem basamakları

Öncelikle öğrenci staj yapmak istediği dönem için staj dönem başvuru tarihleri içinde gelmelidir.

A. Sağlık alanı dışındaki Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri okullarından öğrenci olduklarını gösterir belge ile birlikte velisinin ek örnekte gibi yazdığı dilekçesi ile;

B. Üniversitesi öğrencisi; üniversitesinin öğrenci işlerinden ya da okul müdürlüğünden alacağı imzalı ve mühürlü /kaşeli) resmi yazı veya staj formu ile birlikte;

1. Önce hastanemiz Eğitim Koordinatörlüğü Birimine (İdari Bina G katında) başvuru yapmalı;
2. Eğitim Koordinatörlüğü Biriminin bilgisi dahilinde staj yapacağı bölümün yetkili/sorumlu personelinden evrakına/staj formuna ön onay (imza ve kaşe) almalı,
3. Onaylattığı evrakını/staj formunu hastanemiz Gelen Evrak Biriminden (İdari bina B1 katı) resmi işleme koymalı (barkod ve sayı almalı)
4. Gelen Evrak Biriminden barkod aldıktan sonra evrakını Eğitim Koordinatörlüğü Birimine teslim etmeli
5. Öğrenci sonrasında staj için hastane üst yönetiminin vereceği onayını takip etmeli. Üst yönetim onayı verilmeyen öğrenci hastanemize uygulama eğitimine/staja gelemez.
Kurumsal staj başvurularında işlem basamakları

Üniversiteler; başvurularını İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden veya direkt hastanemiz başhekimliğine istediği eğitim dönemleri için staj başvuru dönem ve tarihleri içinde yazılı olarak başvuru yapmalıdır. Yapılacak başvurularda Güz dönemi için ayrı, Bahar dönemi için ayrı ayrı başvuru yapılabileceği gibi tek bir yazı ile güz ve bahar dönemi için birlikte talep yapılabilir.

Başvuru yazısında;

a) Hangi dersin klinik uygulaması/ beceri eğitimi veya zorunlu stajı olduğunun bilgisi
b) İstenilen eğitim dönem/ dönemlerinin (güz, bahar veya her iki dönem) bilgisi,
c) Hangi bölüm/bölümlerde staj yapılacağı ve öğrenci kontenjan sayılarının bilgisi,
d) Staj başlangıç-bitiş tarihleri ile haftanın hangi günleri ve kaç saat staj (ayrıntılı olarak) yapılacağının bilgisi ve
e) Rotasyon düşünülüyorsa grup ve öğrenci sayıları ve rotasyon tarihlerinin bilgisi olmalıdır.
f) Staj başvuruları ilgili birimlerin Eğitim Sorumluları ile görüşülür ve ön değerlendirme sonrası üst makama onaya sunulur.
g) Hastane yönetiminden uygunluk verildiği takdirde üniversite öğrencilerine sigorta yapmalı ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 16 saatlik eğitimlerinin yapılmış olmasını sağlamalıdır.

Paylaş