T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Yaz Stajı Başvurusu İçin Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020

Staj yapacak öğrenci okulunun öğrenci işlerinden ya da yönetiminden aldığı İmzalı ve Mühürlü (kaşeli) Resmi Yazı/ Yaz Stajı Formu ile birlikte gelmeli ve STAJ BAŞVURUSU İÇİN İŞLEM BASAMAKLARI’n da belirtildiği şekilde işlemlerini yapmalıdır.

Başvuru Dönemi Yaz dönemi için; her yıl 01-31 Mart tarihleri arası devam etmektedir. 

Resmi Yazı/ Yaz Stajı Formunda olması zorunlu olan bilgiler;

-Öğrenci kimlik ve iletişim bilgileri
-Zorunlu Yaz Stajı olup olmadığı
- Staj tarihleri ve süresi (kaç iş günü)
-Staj süresince iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta işlemlerinin üniversitesi tarafından karşılanacağının bilgisi.

Not: Staj yapılacak bölümden alınan Ön Kabul/Onay hastane üst yönetimince onay verilmez ise öğrenci hastanemize staja gelemez.

Not: Öğrencinin getirdiği staj sözleşmelerinde öncelikle öğrenci ve okul yöneticisinin imzası olmalıdır. Hastane üst yönetimi tarafından staj onayı verilmeden Staj Sözleşmesi imzalanmaz.

Paylaş