Staj Başvuruları

Ortaöğretim Öğrencilerinin Yaz Stajı Kabul Sürecinde Kurumumuzca İstenen Belgeler

  

1. Mesleki Eğitim/ Staj Sözleşmesi

 •  Sözleşmeler 3 (üç) nüsha düzenlenmiş olmalıdır.
 •   Staj sözleşmesinde okulun resmi adı kısaltma kullanmadan açık olarak yazılı olmalıdır.                                     
 •  Koordinatör öğretmenin adı soyadı iletişim numarası yazılı olmalıdır.
 •  Sözleşmeler okul yetkilisi tarafından onaylanmış (ıslak imza/ mühür veya e-imzalı) olmalıdır.
 •  Öğrenci 18 yaş altı ise velisi tarafından imzalanmalı, 18 yaş ve üzeri ise kendisi tarafından imzalanmalıdır.
 •   Sözleşmede staj başlama ve bitiş tarihi yazılı olmalı ve taahhüt edilen sigorta süresi staj başlangıç ve bitiş tarihi aralığını kapsamalıdır.
 • Sözleşmelerin aslı teslim edilmelidir, fotokopi veya tarayıcı kopyası kabul edilmemektedir.
 •  Belgede karalama, daksil, yazı veya tarih üzerinde düzeltme yapılmamış olmalıdır.

 

2. Koordinatör Öğretmenin Görevlendirme Yazısı (Görevlendirme yazısında öğretmenin hangi öğrencilerden sorumlu olduğu yazılı olmalı ve resmi olarak iletilmelidir.)STE

3. Öğrenci Belgesi 

4. 4A Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Stajın başladığı gün teslim edilebilir).

 • E-devlet uygulaması üzerinden belgenin çıktısı alınmalıdır.

5. Ziraat Bankası Hesap Dekontu  

 •  Banka hesabı öğrencinin adına aşağıdaki şubeden açılmış olmalıdır:

      Ziraat Bankası Ankara Şehir Hastanesi Şubesi (Şube Kodu:2533) 

 

6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi

 • Eğitim 16 saatlik olmalıdır.
 • Eğitimin geçerlilik süresi 1 yıl olup, staj süresince geçerliliğini koruyabilecek bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.
 • Eğitimler İş Güvenliği Uzmanı veya İş Yeri Hekiminden alınabilir.

 

7. İşe Giriş/ Periyodik Muayene Formu

 • İş Yeri Hekimi Unvanı olan hekimden alınması zorunludur.
 • İş Yeri Hekiminin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.
 • Formda ‘’Hastanede/çok tehlikeli iş yerlerinde staj yapmasında sakınca yoktur’’ ifadesi yazılı olmalıdır.

 Önemli Notlar:

 • Tüm belgeler eksiksiz olarak staj başlangıç gününden en geç 10 (on) iş günü öncesinde birimimize resmi olarak iletilmelidir. Eksik veya hatalı belge olması durumunda staj kabulü yapılamamaktadır.
 • Belgeleri eksiksiz olarak tamamlanan öğrencilere Oryantasyon Eğitimi randevusu verilecektir. Oryantasyon Eğitimi boyunca ve staj başlangıç gününde öğrenci staj yapacağı alana yerleştirilene kadar olan süreçte Koordinatör Öğretmenin öğrencilere eşlik etmesi gerekmektedir. 
 • Telafi stajı yapması gereken öğrencilerin sigorta sürelerini de uzatmaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Hastanemize doğrudan staj başvurusu kabul edilmemektedir.

 

   Başarılı, verimli ve güvenli bir staj dönemi geçirmenizi dileriz.

    Ankara Bilkent Şehir Hastanesi- Staj Koordinasyon Birimi
    İletişim: 0(312) 552 60 00 (770974- 770975-770003-770005) 
    E-Posta: 
ankarasehir.ekb@gmail.com

 

08 Mayıs 2024