Eğitim ve Araştırma

Asistanlık SüreçleriTıpta Uzmanlık Eğitimi ile İlgili İhtiyacınız Olan Tüm Süreçler ve Belgeler;


Asistan Hekim Başlayış İşlemleri için Tıklayınız.
Kanaat Formu İçin Tıklayınız.
Rotasyon Belgesi için Tıklayınız.
Rotasyon Talep Dilekçesi için Tıklayınız.
Uzmanlık Tezi Takip ve Onay Formu (Form 7) Tıklayınız

YBÜ Rotasyon Talebi için Tıklayınız
YBÜ Rotasyon Belgesi için Tıklayınız...
Tez Konusu Hakkında Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız.
Tez Konusu Dilekçesi İçin Tıklayınız...
Ek-1 Tez Konusu Onay Formu için Tıklayınız
Ek-2 Tez Konusu Hakem Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız.
Tez Bütçesi Talep Dilekçesi için Tıklayınız
Tez Sınavı Bilgilendirme Metni için Tıklayınız...
TURNITIN Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız...
Tez Sınavı için Tıklayınız...
Tez Değerlendirme Formu için (3 Adet Hazırlanacak) Tıklayınız...
Tez Savunma Sınav Tutanağı için (1 Adet Hazırlanacak) Tıklayınız...
Asistan Hekim Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için Tıklayınız...
Önerilen Jüri Listesi için Tıklayınız...
Yandal Asistan hekim Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için Tıklayınız...
Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı Metni İçin Tıklayınız...
Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı için ( 1 Adet Hazırlanacak)  Tıklayınız...
Uzmanlık Sınavı Sonrası Teslim Edilecek Belgeler için Tıklayınız...

26 Ekim 2022