Kalite ve Verimlilik Birimi
17 Kasım 2021


KALİTE YÖNETİM FAALİYETLERİ 
 VERİMLİLİK YÖNETİM FAALİYETLERİ
   
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Öz değerlendirmeleri yönetmek. 
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek. 
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek. 
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına 
yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlik yerinde değerlendirme rehberine uyum durumunun gözden geçirilmesini sağlamak.
Verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. 
Verimlilik değerlendirmelerini yönetmek. 
Yönetici takip ekranlarının kullanımı yoluyla yöneticiler ve çalışanlar arasında ölçme, değerlendirme ve iyileştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
Dinamik veri giriş platformuna tüm hastanelere ait dinamik verilerin girişlerini sağlamak.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek. 
 
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak. 
 
Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak
 

  


EKİBİMİZ


Uzm. Dr. Filiz Denizli Ergen
Koordinatör Başhekim Yardımcısı
 
 KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM DİREKTÖRÜEbe Songül Kaynar
 Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Koordinatörlük Kalite Yönetim Sorumlusu 

KOORDİNATÖRLÜK KALİTE YÖNETİM SORUMLULARI


 NİHAYET KILIÇ6.jpg
 GAMZE ÖZCAN6.jpg
 
Genel Hastane
Nöroloji-Ortopedi Hastanesi ve Kalp Damar Hastanesi
Çocuk Hastanesi
 Kadın Doğum Hastanesi
Pınar Özcan Nihayet Kılıç
 Gamze Özcan
 Fadik Çökelek
       
       
Fatma Acar.png
 İLKNUR KAYA6.jpg
 ALİ KARSLI4.jpg
 HATİCE NABİ6.jpg
Onkoloji Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi
 Tıbbi Gözlem Kliniği ve Klinik Araştırmalar Merkezi
 Fatma Acar
 İlknur Kaya
 Ali Karslı Hatice Nabi
       
  
    

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI 


 GÜLŞEN SÜKLÜM6.jpg
  GÜLER DÜZ ŞAHİN6.jpg RUKİYE KUTLUBAY6.jpg  MENZİL ÖZKAN6.jpg
Ayhan Erdal 
Gülşen Süklüm
 Güler Düz Şahi̇n   Rukiye Kutlubay  Zehra Koruk  Menzil Özkan 
        

VERİMLİLİK YÖNETİMİ SÜREÇ SORUMLUSU 

MERAL AHMETOĞLU KESKİN6.jpg
Meral Ahmetoğlu Keskin
 

KLİNİK KALİTE SÜREÇ SORUMLUSU 

Selçuk Keskin.png
Selçuk KeskinEbru Çapçıoğlu
 RAHMETLE ANIYORUZ