Kalite ve Verimlilik Birimi


KALİTE YÖNETİM FAALİYETLERİ

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek. 
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek. 
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek. 
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına 
 • yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek. 
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak. 
 • Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak

VERİMLİLİK YÖNETİM FAALİYETLERİ

 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlik yerinde değerlendirme rehberine uyum durumunun gözden geçirilmesini sağlamak.
 • Verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. 
 • Verimlilik değerlendirmelerini yönetmek. 
 • Yönetici takip ekranlarının kullanımı yoluyla yöneticiler ve çalışanlar arasında ölçme, değerlendirme ve iyileştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
 • Dinamik veri giriş platformuna tüm hastanelere ait dinamik verilerin girişlerini sağlamak.

Kalite ve Verimlilik Birimi Ekibimiz

03 Mart 2022