Asistanlık Süreçleri

Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler

1. Uzmanlık Sınav Tutanağı ve fotokopisi (Soru ve Cevap Olacak Şekilde)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet) – Asistanın temin etmesi
3. Fotoğraf (2 Adet) – Asistanın temin etmesi
4. Uzmanlık Belgesi Tescil Kontrol Formu (Ön hazırlık için aşağıdaki linkte yer alan Form Asistan tarafından doldurularak ashtuek@gmail.com adresine mail atılmalıdır- 2 nüsha halinde çıktı alınmalıdır) – Son hali TUEK Birimince kontrol edilecek

UZMANLIK BELGESİ TESCİL KONTROL FORMU BİLGİLENDİRME METNİ İÇİN TIKLAYINIZ...

UZMANLIK BELGESİ TESCİL KONTROL FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

5. ÖSYM TUS/YDUS Yerleştirme Sonuç Belgesi (2 Adet-Klinik Eğitim Sorumlusunca "Kontrol Edilmiştir" İfadesi Yazılıp ve İmza Kaşe Yapılmış Haliyle) – Asistanın temin etmesi
6. Harç Makbuzu ve Fotokopisi – Asistanın temin etmesi
7. Rotasyon Belgeleri ve Fotokopileri – Asistan ve TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek
8. Aylıksız İzin Takip Formu ve Fotokopisi – Özlük (Sicil) biriminden temin edilecek
9. Tez Takip Formu İçin Tıklayınız... (2 Adet-Asistanın Temin Etmesi)
10. Tez Savunma Mazbatası ve Fotokopisi – TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek
11. Kanaat Formu (Her Yıl İçin 2 Adet) – TUEK birimi ve Klinik Eğitim Sorumlusu koordinesiyle temin edilecek
12. Tez CD (2 Adet PDF ortamında) – Asistanın temin etmesi,
13. Tez Veri Girişi Formu (2 Adet-Formdaki Üniversite Sorusunun Karşılığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Seçilmeli) – Asistanın temin etmesi
14. Süre Uzatılması Var ise Uzatma ile İlgili Evrak (1 Adet) – TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek
15. Uzmanlık Aldığı Kurum (Mazeretli veya Mazeretsiz Geçiş ile) Değişmiş ise Bununla İlgili Resmi Evrak – (1 Adet) – Özlük biriminden temin edilecek
16. A3 veya A4 Zarf (1 Adet) - Asistanın temin etmesi.

YUKARIDA YER ALAN BELGELERİN TÜMÜ TAMAMLANDIKTAN SONRA TUEK BİRİMİ ARANIP (772 995 VEYA 772 996) ÖZLÜK DOSYASI İSTEMİ TALEBİ OLUŞTURULARAK, TUEK BİRİMİNE EVRAKLAR TESLİM EDİLMEK ÜZERE GELİNMELİDİR.

    10 Kasım 2022