Asistanlık Süreçleri

Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler

UZMANLIK SINAVI SONRASI TESLİM EDİLECEK BELGELER:

1. Uzmanlık Sınav Tutanağı ve fotokopisi (Soru ve Cevap Olacak Şekilde),

 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet) – Asistanın temin etmesi,

 

3. Fotoğraf (2 Adet) – Asistanın temin etmesi,

 

4. Uzmanlık Belgesi Tescil Kontrol Formu (Ön hazırlık için aşağıdaki linkte yer alan Form Asistan tarafından doldurularak ashtuek@gmail.com adresine mail atılmalıdır- 2 nüsha halinde çıktı alınmalıdır) – Son hali TUEK Birimince kontrol edilecek,

UZMANLIK BELGESİ TESCİL KONTROL FORMU BİLGİLENDİRME METNİ İÇİN TIKLAYINIZ...

UZMANLIK BELGESİ TESCİL KONTROL FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

 

5. ÖSYM TUS/YDUS Yerleştirme Sonuç Belgesi (2 Adet-Klinik Eğitim Sorumlusunca "Kontrol Edilmiştir" İfadesi Yazılıp ve İmza Kaşe Yapılmış Haliyle) – Asistanın temin etmesi,

 

6. Harç Makbuzu ve Fotokopisi – Asistanın temin etmesi,

 

7. Rotasyon Belgeleri ve Fotokopileri – Asistan ve TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek,

 

8. Aylıksız İzin Takip Formu ve Fotokopisi – Özlük (Sicil) biriminden temin edilecek,

 

9. Rapor Var ise Fotokopisi (.. Adet) – Özlük (Sicil) biriminden temin edilecek,


10. Tez Takip Formu İçin Tıklayınız... (2 Adet-Asistanın Temin Etmesi)

 

11. Tez Savunma Mazbatası ve Fotokopisi – TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek,

 

12. Kanaat Formu (Her Yıl İçin 2 Adet) – TUEK birimi ve Klinik Eğitim Sorumlusu koordinesiyle temin edilecek,

 

13. Tez CD (2 Adet PDF ortamında) – Asistanın temin etmesi,

 

14. Tez Veri Girişi Formu (2 Adet-Formdaki Üniversite Sorusunun Karşılığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Seçilmeli) – Asistanın temin etmesi,

 

15. Süre Uzatılması Var ise Uzatma ile İlgili Evrak (1 Adet) – TUEK birimi koordinesiyle temin edilecek,

 

16. Uzmanlık Aldığı Kurum (Mazeretli veya Mazeretsiz Geçiş ile) Değişmiş ise Bununla İlgili Resmi Evrak – (1 Adet) – Özlük biriminden temin edilecek,

 

17. A3 veya A4 Zarf (1 Adet) - Asistanın temin etmesi.

 

  • YUKARIDA YER ALAN BELGELERİN TÜMÜ TAMAMLANDIKTAN SONRA TUEK BİRİMİ ARANIP (772 995 VEYA 772 996) ÖZLÜK DOSYASI İSTEMİ TALEBİ OLUŞTURULARAK, TUEK BİRİMİNE EVRAKLAR TESLİM EDİLMEK ÜZERE GELİNMELİDİR. 

29 Eylül 2022