Beyin Pili Uygulaması
18 Haziran 2020

Derin Beyin Stimülasyonu ( Beyin Pili Uygulaması)

Parkinson Hastalığı ilerledikçe ağızdan alınan ilaçlar yetersiz kalabilir, daha sık veya daha yüksek dozlarda alınmaları gerekebilir, bu da yan etkilerin artmasına yol açabilir. Eğer tüm ayarlamalara karşın hastanın yavaş olduğu dönemler günde toplam 4-5 saatten daha fazlaya ulaşır, istemsiz hareketler hayat kalitesini düşürürse hastalarımız İleri Evre Parkinson Polikliniği’mizde takibe alınır. Bu hastalar cihaz destekli tedavilere aday hastalardır. Hastanemizde beyin cerrahları ile cerrahiye uygun olan hastalara derin beyin stimulasyonu (beyin pili) uygulaması yapılmaktadır. Cerrahiye uygun olmayan hastalara apomorfin pompası veya peg-j açılmak suretiyle levodopa karbidopa intestinal jel (duodopa) uygulaması yapılabilmektedir.İleri evre Parkinson Polikliniği’mizde pil ayarı yapılmakta, apomorfin veya duodopa pompası uygulanmış hastaların düzenli takipleri yapılmaktadır.

İleri evre Parkinson Hastalığı Polikliniği’ne hastalar hareket bozuklukları polikliniğimizden yönlendirilmek suretiyle kabul edilmektedir.