BRONŞ PROVOKASYON TESTİ
25 Mart 2020

İşlemden Beklenilen Faydalar:
Bu testin amacı hava yolu duyarlılığının derecesini ölçmektir. Test öncelikle astım hastalığı düşünülen ancak solunum fonksiyon testleri incelemesinde havayolu darlığı saptanmayan hastalarda tanı amacı ile kronik öksürüğü olan hastalarda ayırıcı tanıda, astım tanısı olan hastalarda tedaviye yanıtı izlemek, hastalığın şiddetini belirlemek ve işle ilgili astım varlığı düşünülen hastalarda hastalık ile ilgili tanısal ipuçları elde etmek için kullanılan bir testtir.

İşlemin Alternatifleri:
Güncel tıbbi bilgiler ışığında halen bronkoprovokasyon testinin yerini tutan bir laboratuar testi bulunmamaktadır. Testin alternatifi olarak, hava yolu duyarlılığı evde kullanılan nefes ölçüm cihazları (PEF metre cihazı) ile yapılan uzun süreli takiplere göre değerlendirilebilir. Ancak bu yöntem bronkoprovakasyon testi kadar objektif olmayıp, uzun zaman ve hasta uyumu gerektirmektedir.

İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılacak Sonuçlar:
Testin yapılmaması halinde; tanı konulmasında ve tedavide gecikmeler yaşanabilir.

İşlemin Tahmini Süresi:
Test yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir.

İşlem Kim Tarafından Nerede Yapılır:
Test hastanenin SFT laboratuar ortamında/solunum fonksiyon testlerinin yapıldığı alanda laboratuar teknisyeni/hemşire tarafından uygulanır.

İşlemin Riskleri ve Komplikasyonları:
Bu ölçüm için “metakolin” isimli bronşlarda daraltıcı etkisi olan bir maddeyi içeren buharı solumanız gereklidir. Solunacak buhar, nebülizatör adı verilen cihaz tarafından oluşturulur ve ağızlık ya da yüz maskesi ile verilmektedir. Soluma işlemi birkaç basamak halinde ve artan dozlarda gerçekleşecektir. Teste başlamadan önce ve her ilaç (metakolin) dozundan sonra solunum fonksiyonlarınız ölçülmektedir. Metakolin maddesinin buharla solutulması hafif nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışıklık hissi, hırıltılı solunum veya baş ağrısına yol açabilir. Yine de çoğu bu belirtilere rastlanmaz. Eğer bu belirtiler olursa genellikle hafiftir, kısa sürer ve bronş genişletici ilaçların kullanımı ile ortadan kalkar. Hava yollarında ciddi daralma olması çok azdır.

Test Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar Aşağıda Belirtilmiştir:
Test günü tok geliniz, fakat kahvaltıda çay, kahve, kola, sigara içmeyiniz ve çikolata yemeyiniz.
Nefes açıcı ilaç kullanıyorsanız, kullanılan ilaçların bazılarını test öncesi kesmek gerekebileceğinden ilaçlarınızı mutlaka doktorunuza gösteriniz.
Ek hastalıklarınız var ise, mutlaka doktorunuza hastalığınız ve hastalıklar için kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi veriniz
Randevunuza gelemeyecekseniz, üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsanız lütfen önceden bilgi veriniz.

Gerektiğinde tıbbi yardıma nasıl ulaşabilirim?
Mesai saatleri içerisinde İmmünoloji ve Allerji Polikliniğine başvurabilirsiniz. Mesai saatleri dışında acil servise başvurulması uygundur.