Staj Başvuruları

Yükseköğretim Öğrencilerinin Yaz Stajı Kabul Sürecinde Kurumumuzca İstenen Belgeler

Sevgili Öğrencimiz,

Ulusal Staj Programı Kariyer Kapısı üzerinden gönderdiğimiz teklifi kabul ettiğinizde tarafımızdan onaylanmasını bekleyiniz.  Onaylandıktan sonra teslim etmeniz gereken belgeler aşağıdadır:

 

1.  Zorunlu Staj Belgesi

 • Belgede stajın zorunlu staj olduğu ve kaç iş günü staj yapılması gerektiği belirtilmelidir.
 • Staj tarihleri belirlenirken resmi tatil günleri göz önünde bulundurularak iş günü sayısı hesaplanmalıdır.

2. Mesleki Eğitim/ Staj Sözleşmesi

 •  Sözleşmeler 3 (üç) nüsha düzenlenmiş olmalıdır.
 •  Sözleşmeler okul yetkilisi tarafından onaylanmış (ıslak imza/ mühür veya e-imzalı) olmalıdır.
 •  Taahhüt edilen sigorta süresi staj başlangıç ve bitiş tarihi aralığında olmalıdır.
 •  Sözleşmelerin aslı teslim edilmelidir, fotokopi veya tarayıcı kopyası kabul edilmemektedir.
 •  Belgede karalama, daksil, yazı veya tarih üzerinde düzeltme yapılmamış olmalıdır.

3. Öğrenci Belgesi (E-devlet uygulamasından alınabilmektedir).

4. 4A Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Stajın başladığı gün teslim edilebilir).

 • E-devlet uygulaması üzerinden belgenin çıktısı alınmalıdır.

5. Ziraat Bankası Hesap Dekontu  

 •  Banka hesabı öğrencinin adına aşağıdaki şubeden açılmış olmalıdır:

                Ziraat Bankası Ankara Şehir Hastanesi Şubesi (Şube Kodu:2533) 

 

6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi

 • Eğitim 16 saatlik olmalıdır.
 • Eğitimin geçerlilik süresi 1 yıl olup, staj süresince geçerliliğini koruyabilecek bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.
 • 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılnda Üniversitede alınan iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kursları temel eğitim yerine geçer.
 • Eğitimler İş Güvenliği Uzmanı veya İş Yeri Hekiminden alınabilir.

 

7. İşe Giriş/ Periyodik Muayene Formu

 • İş Yeri Hekimi Unvanı olan hekimden alınması zorunludur.
 • İş Yeri Hekiminin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.
 • Formda ‘’Hastanede/çok tehlikeli iş yerlerinde staj yapmasında sakınca yoktur’’ ifadesi yazılı olmalıdır.

Önemli Notlar:

 • Tüm belgeler eksiksiz olarak staj başlangıç gününden en geç 3 (üç) iş günü öncesinde birimimize teslim edilmelidir. Eksik veya hatalı belge olması halinde staj kabulü yapılmayacaktır.
 •  İsteğe bağlı/ gönüllü stajyerler kabul edilmemektedir.
 • Radyoloji alanında staj yapacak tüm öğrencilerden (Tıbbi Görüntüleme, Radyoterapi, Nükleer Tıp vb.) Dozimetre istenmektedir. Dozimetrelerin ID numaralarının yazılı olarak  bildirilmesi zorunludur.
 • Telafi amacıyla staj süresini uzatmak isteyen öğrencilerin sigorta sürelerini de uzatmaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Yaz stajı başvuru ve kabul işlemlerini sayfamızdaki ‘’ Yaz Stajı Öğrenci Kabul/Yerleştirme/ Tamamlama Algoritması’’ ile takip edebilirsiniz.
 • Kariyer Kapısı dışındaki staj başvuruları, sistemdeki tüm öğrenciler yerleştirildikten sonra yeterli kontenjan var ise değerlendirmeye alınabilecektir. Kabul edilen tüm yaz stajları için aynı belgeler talep edilecektir.
 • Hastanemize doğrudan staj başvurusu kabul edilmemektedir.

   Başarılı, verimli ve güvenli bir staj dönemi geçirmenizi dileriz.

    Ankara Bilkent Şehir Hastanesi- Staj Koordinasyon Birimi
   
İletişim: 0(312) 552 60 00 (770974- 770975-770003-770005) 
   
E-Posta: ankarasehir.ekb@gmail.com

13 Mayıs 2024