Diyabetin Tipleri

resim 9

Diyabetin tipleri nelerdir?

 • Tip 1 Diyabet
 • Tip 2 Diyabet
 • Tek Gen Hastalığına Bağlı Diyabet
 • Gebelik Diyabeti
 • Diğer Tipler

Genel olarak tip 1 ve tip 2 diyabet tanımlamaları kullanılır. Tip 1 diyabet, genellikle erken yaşlarda başlar, tanıdan itibaren mutlaka insülin kullanılmasını gerektirir.

Tip 2 diyabet, genellikle daha ileri yaşlarda (35 yaş ve üzerinde) başlar. Ortaya çıkışında sağlıksız yaşam biçimi davranışları ve aile öyküsünün etkili olduğu, beslenme, fiziksel aktivite ve kan şekerini düzenleyici laçlar ile tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM; Gebelik Diyabeti)

Gebelik diyabeti, gebelerin %2-8’inde görülür. Gebelikte ortaya çıkan diyabet şeklidir. Gebeliğin ikinci veya üçüncü trimesterinde ilk kez ortaya çıkan glukoz intoleransı durumudur.

Gebelik Diyabeti Tanısı: GDM tanısı için gebeliğin 24.-28. haftalarında tek veya çift aşamalı test yapılır. GDM öyküsü olan kadınlarda, sonraki gebelikleri sırasında diyabet tekrarlayabilir. Ayrıca bu vakalarda ileriki yaşlarda kalıcı tip 2 diyabet gelişme riski yüksektir. Bu sebeple GDM tanısı almış kadınların doğum sonrasında izlenmeleri ve diyabet önleme programlarına öncelikli olarak dahil edilmeleri önerilmektedir

Tablo . Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Arasındaki Farklar

 Tip 1 Diyabet Tip 2 Diyabet
 Genellikle çocuk ve ergenlerde görülür. Genellikle erişkinlerde görülür. Son yıllarda çocuk ve ergenlerde obezite ile birlikte görülmektedir (en sık ergenlik dönemi sonrası).
 Zayıf ya da normal kilodadırlar. Çoğunluğu obezdir.
 İnsülin üretimi olmadığı için insülin kullanmak zorundadırlar. Hap ya da insülin kullanırlar

Kaynak : https://www.sagligim.gov.tr/diyabet/diyabet-liste/259-diyabet-nedir/838-diyabetin-tipleri.html

Tip 2 Diyabet

 

Diyabet tanısı koymak için üç farklı test kullanılabilir: Bunlar; diyabet semptomları olan bir hastada rastgele bir zamanda ölçülen kan glukozu, açlık kan şekeri Oral Glukoz Tolerans Testinde 2. saat kan glukozu ve HbA1c (glikozillenmiş hemoglobin A1c) ölçümüdür.
Başvuran kişideki belirtiler ve bu test sonuçları doğrultusunda diyabet tanısı konulur.

Diyabetin sık görülen başlıca klinik belirtileri;

 • Çok su içme,
 • Çok idrara çıkma,
 • Gece sık idrara çıkma,
 • Çok yemek yeme,
 • Ağırlık artışı veya zayıflama,
 • Bulanık görme,
 • Kadınlarda vajinal kaşıntı,
 • Halsizlik ve yorgunluktur.
Kaynak : https://www.sagligim.gov.tr/diyabet/diyabet-liste/259-diyabet-nedir/937-tip2-diyabet.html

25 Mart 2020