Başvuru Dosya Ücretleri
02 Aralık 2020

KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU ÜCRETLERİ


 

Araştırma ürünü ithalatı işlemleri dışında uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için başvuru ücreti yatırılmasına gerek yoktur.

İlk Başvuru

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu

3.917,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu

1.965,00

BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu

1.965,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları İlk Başvurusu

1.965,00

Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma İlk Başvurusu

3.917,00

Önemli Değişiklik Başvuruları

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu

1.333,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu

888,00

BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu

888,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu

888,00

Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvurusu

1.333,00

Değişiklik Başvuruları

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu

78,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu

78,00

BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu

78,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu

78,00

Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırmaları Değişiklik Başvurusu

78,00

İthalat Başvuruları

Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu

359,00

Araştırmacı Toplantısı Başvuruları

Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvurusu

156,00

Depolama / Arşivleme Hizmeti Başvuruları

Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu

5.332,00

Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu

5.332,00

Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi

515,00

Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi

515,00

Zayi Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi

515,00

Zayi Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi

515,00