Tedavi ve Araştırma Laboratuvarları

Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı

Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı (1).jpg

  • Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı (1).jpg
  • Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı (7).JPG
  • Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı (3).jpg
  • Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı (4).jpg
  • Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı (6).JPG
  • Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı (8).JPG
  • Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı (5).JPG
  • Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı (2).jpg


Kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon progamları kalp damar hastalığı veya akciğer hastalığı, solunumu etkileyen nörolojik hastalıklar ve kas hastalıklarına bağlı belirtilerin ve işlev kaybının neden olduğu kısıtlılığı azaltmayı hedefleyen kapsamlı tedavilerdir.

Bu programlar hastalık sonrasında fiziksel aktivite, psikososyal sağlık, günlük yaşam aktiviteleri ve iş performansı konusunda olabilecek en iyi seviyeye, güvenli şekilde ulaşılmasına yardımcı olur. Laboratuvarımız, ayaktan veya yatan hastalara hizmet verir.

Kardiyopulmoner rehabilitasyon laboratuvarında her hasta klinik bulguları, egzersiz kapasitesi, fiziksel aktivite düzeyi, psikososyal durum, beslenme, vücut yapısı ve kas iskelet sistemi, tütün kullanım alışkanlıkları açısından değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonucunda her hasta için bireysel egzersiz reçetesi ve program oluşturulur. Program sonucunda fiziksel aktivite, egzersiz kapasitesinde iyileşmenin yanı sıra, hastalık ile baş edebilme becerisinin kazandırılması ve evde devam ettireceği sağlıklı yaşam davranışlarının özümsenmesi amaçlanır. Devam ettirilebilir kazanımlar elde etmek için 8-12 hafta süren bir egzersiz ve eğitim programı planlanır.

Kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon programları, laboratuvarımızda uluslararası standartlara uygun şekilde bir bölüm sorumlusu kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon konusunda deneyimli Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimi sorumluluğunda yürütülmektedir. Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi gibi ilgili branşlar ile Ankara Şehir Hastanesi bütününde interdisipliner ekip anlayışı ile çalışma temel prensibimizdir. Hastalık gruplarına göre ilgili branş eğitim görevlileri ekibi yönlendirmektedir.

Egzersiz seansları yakın tıbbi gözetim altında (EKG monitörü, kan basıncı, oksijen satürasyonu, tükenme seviyesi vb) bir doktor ve hemşire takibiyle veya hemşire gözlemiyle uygulanır. Fizyoterapist eşliğinde grup egzersizleri verilir. Ayrıca ilk değerlendirme sonrası psikolog, diyetisyen konsültasyonları gerekirse istenebilir. Tütün kullanımı hasta ile tartışılır, gerekli ise tütün bıraktırma planı için ilgili birimlere yönlendirilir.

Pulmoner rehabilitasyon;

o Egzersiz eğitimi çok önemlidir, pulmoner rehabilitasyon programının hedefine ulaşmayı sağlayan en etkin bölümüdür. Egzersizin yoğunluğu, tipi, sıklığı, süresi her hastaya özel olarak, yapılan muayene, değerlendirme ve ölçümler sonucunda belirlenir. Pulmoner rehabilitasyon programı ile egzersiz yoğunluğu kapasitenize göre düzenlenerek daha çok fayda görebileceğiniz seviyede egzersiz yapmanız mümkün olur. Kazanım edinmeniz için 8-12 haftalık eğitim hedeflenir. Aerobik/dayanıklılık egzersizlerinin yanı sıra solunum kasları eğitimi, solunum yöntemleri eğitimi, hava yolu temizleme teknikleri, denge, kol ve omuz kuşağı egzersizleri, elektrik stimulasyonu uygulamaları, grup egzersizleri, su içi egzersizler uygulanabilir.
o İş ve uğraşı tedavisi
o Psikososyal destek
o Nutrisyonel değerlendirme ve destek
o Hasta eğitimi ve sigara bıraktırma

Kardiyak Rehabilitasyon;

o Egzersiz eğitimi programın en önemli parçasıdır. Egzersizin yoğunluğu, tipi, sıklığı, süresi her hastaya özel olarak belirlenir. Egzersiz yoğunluğu kapasitenize göre düzenlenerek daha çok fayda görebileceğiniz seviyede egzersiz yapmanız mümkün olur. Kazanım edinmeniz için 8-12 haftalık eğitim hedeflenir. Aerobik/dayanıklılık egzersizlerinin yanı sıra kaslarınıza yönelik kuvvetlendirme egzersizleri, solunum egzersizleri planlanır.
o Eğitim (Hastalıkla başa çıkma, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanımı, diyet alışkanlıkları)
o Fiziksel aktivite alışkanlığının değerlendirilmesi
o Beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve düzenlenmesi
o Psikososyal değerlendirme
o Tütün kullanımı ve bırakmanın değerlendirilmesi ve gerekli yönlendirmeler

Laboratuvarımızda bulunan cihazlar;

• Solunum fonksiyon test cihazı (Spirometre): Akciğer hacimlerini ve hava yolları akım hızlarını ölçer. Hastalık tipi ve ciddiyetini belirlemede kullanılır. Bir ağız parçası ve burun mandalı ile uygulanır. Komutlara uymayı gerektirir.
• Kardiyopulmoner egzersiz test cihazı: Egzersiz sırasında soluk ile alınıp verilen gazları ölçen hassas bir testtir. Eş zamanlı olarak da kalp hızı, ritmi, elektriksel aktivitesi izlenir. Bu test hastanın oksijen tüketim miktarını tespit eden ölçümdür. Oksijen tüketim miktarı ise egzersiz kapasitesinin en iyi ölçen yöntemdir. Bilimsel olarak altın standart olarak bildirilmiştir. Bu test uygulanarak hastanın en etkin egzersiz yapacağı egzersiz yoğunluğu belirlenir. Program öncesi sonrası ölçümler ise kazanımı ortaya koyar.
• Kardiyovasküler stres test aleti: Giderek artan egzersiz zorluğu sırasında kalp elektriksel aktivitesi, kan basıncı, nabızı, hastanın yorulma düzeyi izlenir. Hastanın egzersiz kapasitesinin belirlenmesi amaçlanır.
• Maksimum inspirasyon basıncı ölçüm cihazı: Solunum kası kuvvetini ölçen cihazdır. Bu ölçüm ile solunum kası kuvveti ve dayanıklılığını artıran bireysel egzersiz cihazlarının kullanımının zorluk dereceleri belirlenir. Egzersiz eğitimi sonrasında kazanımında ölçülmesine imkan sağlar.
• Çoklu egzersiz istasyonlu kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi: Egzersiz eğitiminde kullanılır. Egzersiz bisikletleri, kol çarkı gibi ergometreler, EKG, kan basıncı, oksijen saturasyonu gibi verileri ölçen aksesuarlar ve hastaya özel olarak belirlenmiş iş yükü, güvenli kalp hızı, oksjen düzeyi gibi bilgilerinin girilebildiği bilgisayar yazılımından oluşur. Hastaya özel bir program oluşturmaya izin verir. Böylece güvenli sınırlarda etkin egzersiz eğitimi sağlanır. Birden çok hasta aynı anda egzersiz seansına alınabilir.
• Alt ekstremite ergometreleri: Yatay ve dikey sabit bisikletler, yürüme bandı
• Üst ekstremite ergometreleri: Kol çarkı
• Acil yaşam desteği ekipmanı: Kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon standartlarında yer alan acil yaşam desteği ekipmanı

Hastanemizde yeni fiziksel imkanlarına kavuşmuş olan Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarımız, 1999’dan beri aktif olan Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi’nin 20 yıllık tecrübesinin devamıdır.

Laboratuvarımız, uluslararası standartlara uygun ölçüm ve tedavi yöntemlerini barındırmaktadır. Hastanın ihtiyacına özgü, bütüncül rehabilitasyon tıbbı yaklaşımı felsefesi ile hastalarına hizmet vermektedir. Hasta hizmetlerinin yanı sıra kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon konusunda bilimsel katkılarda bulunma gayreti içinde bilimsel araştırma ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

***Laboratuvarımız hastanemizde C blok zemin katta hizmet vermektedir.

07 Eylül 2022