2022 Yılı Kardiyoloji Kliniği 51 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (07/07/2022 Saat :10:00)
09 Haziran 2022

2022 Yılı Kardiyoloji Kliniği 51 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (07/07/2022 Saat :10:00)


İKN:2021/471052

İlgili Memur ve Telefon

Adem DEPEDELEN
0312 552 60 00 - Dahili:771148

İhale Tarihi Ve Saati

07/07/2022  Saat:10:00

İhale Dokümanı

 Dokümanı görmek için
TIKLAYINIZ

Zeyilnameler


Gelen Teklifler


Teknik Değerlendirme


KararKarar Bildirim Tarihi ve Usulü


İtiraz


Sözleşmeye Davetler