2022 Yılı Kardiyoloji Kliniği 64 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (18/08/2022 Saat :10:00)
20 Temmuz 2022


2022 Yılı Kardiyoloji Kliniği 64 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (18/08/2022 Saat :10:00)


İKN:2022/668426

İlgili Memur ve Telefon

Adem DEPEDELEN
0312 552 60 00 - Dahili:771148

İhale Tarihi Ve Saati

18/08/2022  Saat:10:00

İhale Dokümanı

İhale Dökümanını Görmek İçin TIKLAYINIZ.

Zeyilnameler


Gelen Teklifler


Teknik Değerlendirme


Karar



Karar Bildirim Tarihi ve Usulü


İtiraz


Sözleşmeye Davetler