T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Radyasyon Onkolojisi Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019

Radyasyon Onkolojisi


 

RADYASYON ONKOLOJİSİ kLİNİĞİ

  ONKOLOJİ HASTANESİ

Binasında hizmet vermektedir.
Klinik Bilgisi          Doktorlarımız          Klinik Haberleri          Klinik Resimleri 


Radyoterapi Hasta Bilgilendirme Kitapçığı





Radyasyon Onkolojisi; İyonize radyasyonu kullanarak kanser, bazen de kanser dışı hastalıkların tedavisini amaçlayan, radyasyonun etkilerini, tümörlerin davranışlarını inceleyen ve bu konularda eğitim ve araştırma yapan bir Anabilim Dalıdır.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, kanserin multidispliner tedavisinde cerrahi ve sistemik tedavilerle birlikte kullanılan 3 önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Radyoterapi genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanılabildiği gibi tek başına da tedavide kullanılabilmektedir.

Tedavi şekli 2 türlüdür.

1-Küratif Radyoterapi; Onkoloji hastalarında kür sağlamak amacıyla uygulanan Radyoterapidir. Çeşitli tedavi uygulamaları vardır.

A- Neoadjuvan Radyoterapi ( Ameliyattan önce)
B- Postoperatif Adjuvan Radyoterapi (Ameliyattan sonra)
C- Primer Radyoterapi (Ameliyat olamayan hastalarda)
D- Kemoterapi ile eş zamanlı Radyoterapi E- İmmün tedavilerle eş zamanlı Radyoterapi

2-Palyatif Radyoterapi; Hastaya ait bazı semptom, bulgu, şikayet ve belirtilerin azaltılması, hastalığın tamamen iyileştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda tümörü küçültmek amacıyla kullanılabilir. Bu durumlarda kullanılan Radyoterapi ile ağrı, kanama vb. gibi semptomların tedavisinde palyatif amaçlı kullanılabilir.

Kliniğimiz, yüksek standartlarda kurulmuş, gelişmeleri sürekli takip ederek güncel ve ileri teknoloji yöntemleriyle nitelikli tedavi hizmeti vermeye devam etmektedir. Kliniğimizde Tömör Konseyleri, GEPNET Toplantıları yapılırken, ayrıca Gastro-Cerrahi Onkoloji Konseylerine, Üro-Onkoloji Konseylerine katılım sağlanmaktadır.

Klinik içi eğitim faaliyetleri kapsamında, vaka toplantıları, tedaviye giren hastaların planlarının değerlendirilmesi amacıyla haftalık dosya toplantıları, seminerler ve literatür saatleri düzenli olarak devam etmektedir.

Bölümümüzde tedavi olmak üzere gönderilen veya doğrudan başvuran hastalar Anabilim Dalımız öğretim üyeleri ve uzman doktorlar tarafından muayene edilip, laboratuvar ve radyolojik tetkikleri, ameliyat ve patoloji raporları incelenerek değerlendirilir. Tedavi edilmesinin uygun olduğuna karar verildiğinde, hastaya gerekli bilgiler verilerek, tedavi hazırlığı yapmak üzere randevu verilir.

Bölümümüzde eksternal (dışarıdan) tedavi ve brakiterapi (tümör veya ilgili organ içerisinden) olanakları bulunmaktadır. Eksternal tedaviler için mevcut 3 tane yeni teknoloji Varian marka lineer akseleratör ve 1 adet Tomoterapi Radixact cihazı bulunmaktadır. Tedavilerimizde hassas ve ayrıntılı bir şekilde planlama yaptığımız gelişmiş, 3D-CRT (Üç Boyutlu Radyoterapi), IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) ve IGRT (Görüntüleme Eşliğinde Radyoterapi) yapma özelliğinde tedavi planlama cihazlarımız ile KVCT, CBCT ve MVCT görüntülemeleri ile de organ ve tümör hareketlerini yüksek hassasiyetle takip ederek tedavi edebilmekteyiz.

Cihazlarda tüm eksternal tedavilerin yanı sıra SBRT (Stereotaktik Vücut Radyoterapisi) ve SRS (Stereotaktik Radyocerrahi) olarak adlandırılan odaksal tedaviler yapılabilmektedir.

Kliniğimizde biri 4D özellikli olmak üzere iki adet CT simülatör bulunmaktadır. 4D-CT simülatör ile hastaların solunum hareketlerini dikkate alarak çekilen tomografik görüntüler sayesinde tümör ve organ hareketlerinin doğru olarak tesbit edilmesi sağlanmakta, böylece tedavi bölgesinin daha doğru belirlenmesi ve planlanması mümkün olmaktadır

Anabilim dalımız, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dallarının katkıları ile genel anestezi altında çocuk hastalarımızın tedavisini yapabilen Türkiye’deki sayılı merkezlerdendir.

Ayrıca Onkoloji Binası 5. katta 21 yataklı Radyasyon Onkolojisi servisimiz mevcuttur.

Mevcut Radyoterapi Cihazları

 1. 1 adet Varian TrueBeam Milenyum lineer akseleratör
 2. 1 adet Varian TrueBeam STX-HD MLC lineer akseleratör
 3. 1 adet Varian TrueBeam Edge-HD MLC lineer akseleratör
 4. 1 adet Accuray Radixact Tomotherapy
 5. 1 adet Varian Gammamed Plus BrachyVision HDR Brakiterapi sistemi
 6. 1 adet GE Discovery 4D CT-simülatör
 7. 1 adet GE Discovery CT-simülatör
 8. Eclipse tedavi planlama sistemi, 4 istasyon planlama, 4 istasyon konturlama
 9. Accuray Precision planlama sistemi, 2 istasyon

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyeleri

 1. Prof. Dr. Yılmaz Tezcan
 2. Dr. Öğretim Üyesi Süheyla Aytaç Arslan
 3. Dr. Öğretim Üyesi Gonca Altınışık İnan

Radyasyon Onkolojisi Uzman Doktorları
 1. Uzm. Dr. Havva Karabuğa
 2. Uzm. Dr. Hüseyin Furkan Öztürk
 3. Uzm. Dr. Sedef Açıkgöz
 4. Uzm. Dr. Mine Şalk
 5. Uzm. Dr. Caferi Tayyar Çavuş

Medikal Fizik Uzmanları

 1. Fatma Akyol Altıntaş
 2. Aslı Sabah
 3. İsmail Hakkı Kalyoncu Radyoterapi Teknikerleri; 12 kişi Hemşireler; 2 kişi

Paylaş