Клиника дименции

04.03.2024

Türkiye İstatistik Krumu verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfüsün oranı %9.5' e yükselmiştir. Yaşlı nüfüs oranı giderek artmaktadır. Nüfus projeksiyonlarında 2025'te  bu oranın % 11, 2060'da %22.6 olması öngörülmektedir. Beklenen yaşam süresinin artması kronik hastalıklarda da artışı beraberinde getirmektedir. Bu nedenle yaşlı hastaların sağlık sorunlarının yönetimi giderek önem kazanmaktadır.

Demans, sıklıkla unutkanlık ile karakterize, kişinin bilişsel fonksiyonlarını ve günlük yaşamını olumsuz etkileyen sinir hücrelerinin kaybı ve beyin dokusunda küçülme ile seyreden beyin dokusu   hastalıklarının bütününü kapsayan şemsiye bir tanıdır. Toplumda demans hastalarının büyük çoğunluğunu Alzheimer Hastalığı oluştumaktadır.

Demans hastaları sadece hafıza problemleri ile değil, kişilik değişikliği, ortama uygun olmayan davranışlar, çabuk sinirlenme, şüphecilik, eşyaları yanlış yere koyma, eşya kaybetme, tekrar tekrar aynı şeyleri sorma, söylediği sözleri tekrar tekrar anlatma, kelime bulmada zorlanma, kelime dağarcığında azalma, muhakeme yeteneğinde bozulma, mali işlerini idame ettirmede zorlanma, faturaları ödemeyi unutma, gereksiz harcamalar yapma,  çevreye olan ilginin azalması, yön bulma duyusunda azalma, adresleri karıştırma, konsantrasyon yeteneğinde bozulma, istek kaybı, uyku bozuklukları, ani ruh hali değişiklikleri, hayal-halusinasyon görme gibi birçok bulgu gösterebilmektedirler. Demans hastalığının tipine göre ve etkilenen beyin bölgesine göre de bulgular değişebilmektedir. Alzheimer Hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. İlerleyici yeti yitimi, fiziksel fonksiyonlarda bozulma, günlük yaşamda bağımlılığın artması, ileri dönemlerde yutma ve çiğneme problemleri, beslenme bozukluğu, enfeksiyonlarda artış ve ölüm riskinde artış ile sonuçlanan bir hastalıktır. Alzheimer Hastalığının beyin dokusunu etkilemeye başlaması aslında ilk şikayetler başlamadan yıllar önce (10-25 yıl önce)  başlamaktadır. Bu nedenle şikayetlerin göz ardı edilmemesi, erken başvuru ve erken tanı çok önemlidir.

Ankara Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği bünyesinde hizmet veren Demans Polikliniği'nde 65 yaş ve üzeri hastalarda demans açısından kognitif fonksiyon testleri ile tarama, tanı koyulması, ilaç  tedavisinin başlanması ve bilişsel rehabilitasyon önerileri gibi hizmetler deneyimli uzman geriatristlerimizden oluşan ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Kliniğimizde ayrıca eşlik eden diğer birçok dahili hastalıkların tanı ve tedavisi de yapılmaktadır.

Eğer sizde ya da yakınınızda hafıza ile ilgili sorunlar varsa, gecikmeden Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Binası B2 (Eksi 2. kat) Geriatri Kliniği'ne başvurmanızı önemle öneririz.  • IMG_5292.JPG
  • IMG_5284.JPG
  • IMG_5279.JPG
  • IMG_5278.JPG
  • IMG_5286.JPG

04.03.2024