Детская радиология

28.02.2024

Bölümümüz Doç. Dr. Ayşe Seçil Ekşioğlu'nun eğitim ve idari sorumluluğu altında 02/10/2020 tarihinde 1640 sayılı TUK kararı ile eğitim kliniği ünvanı kazanmış olup Çocuk Radyoloji Kliniği yan dal uzmanlık eğitimi için yetkilendirilmiştir.

Fiziksel Alan ve Cihazlar:

Bölümümüz Çocuk Hastanesi içerisinde MH4 giriş katta yer almakta olup genel radyolojiden ayrı bir görüntüleme alanına sahiptir. Çocuk hastanesine başvuran hastaların özellikli protokollerle çekimlerinin yapıldığı ayrı bir cihaz parkına sahiptir.

Bölümümüzde:

1 adet 1.5 T MR Cihazı ( GE Signa Explorer)

(Haftada üç gün anestezi eşliğinde çekim yapılmaktadır).

1 adet 64 dedektörlü multislice BT (GE Revolution)

5 adet Ultrason-Doppler Cihazı ( GE Logic Expert S7 ve S8)

Toplam 7 PACS istasyonu ve 1 workstation

1 adet digital Röntgen Cihazı (GE XR-646 Optima)bulunmaktadır.

Skopik incelemeler GE marka Connexity model digital skopi cihazında yarım gün yapılmaktadır.

Yapılan Tetkikler:

MH4 Çocuk hastanesinin 600 yatak kapasitesi bulunmakta olup tüm çocuk yan dalları eğitim klinikleri mevcuttur. Yataklı servisler 3 adet çocuk yoğun bakım, 1 adet Çocuk Cerrahisi yoğun bakım, 1 adet yanık yoğun bakım, 1 adet yenidoğan yoğun bakım ve KİT ünitesi içermektedir.

Bölümümüze tüm illerden ve çevre merkezlerden özellikli hastalar refere edilmekte olup geniş bir hasta spektrumuna sahiptir. Yılda 18409 MR, 4784 BT, 46641 US-Doppler US incelemesi gerçekleştirilmektedir (2020 verileri).

Floroskopi ünitemizde VSUG, ÖMD, Kolon grafisi, İnce bağırsak pasaj grafisi, fistülografi, distal kolon grafisi, diafragma hareketlerinin sine gerçek zamanlı görüntülemesi yapılmaktadır.

Eğitim kliniğimiz, tüm çocuk yan dal klinikleri ile entegre çalışmaktadır. Çocuk Onkolojisi, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Nörolojisi ile düzenli multidisipliner konseyler düzenlenmektedir.

Bölümümüzün katılımda bulunduğu ve birincil olarak yürüttüğü çok sayıda bilimsel çalışma devam etmekte olup pediatrik radyoloji literatürüne katkıda bulunmak amaçtır. Çocuk radyoloji kliniğimiz Çocuk Radyolojisi Derneği'nin ve Çocuk Radyoloji camiasının akademik faaliyetlerini de yakından takip etmekte olup aktif olarak desteklemektedir.

Doktorlarımız:

Çocuk radyoloji departmanımızda biri öğretim üyesi ünvanlı, dört pediatrik radyolog ve çocuk radyolojisi alanında tecrübeli üç genel radyolog olmak üzere toplam 7 uzmandan oluşan güçlü çekirdek kadroya sahiptir (Özgeçmiş ve seçili eserler için bkz Çocuk Radyoloji Doktorları).

Misyonumuz:

Hasta memnuniyetinin karşılandığı, her alanda güvenilir sonuçların kısa sürede elde edildiği, diagnostik yeterliliği bir üst seviyeye taşıyan bir merkez olabilmek hedefimizdir. Teknolojik ve bilimsel anlamda donanımlı, asistan ve yan dal uzman eğitiminde en iyiyi hedefleyen, etik anlamda sağlam bir Çocuk Radyoloji Kliniği yaratmayı amaçlamaktayız.

Değerlerimiz:

En başlıca değerimiz çocuk sevgisi ve çocuk sağlığına verdiğimiz önemdir.

Etik kurallar, takım ruhu, kliniklerle işbirliği, iyi iletişim becerileri, bilimsel ve akademik gelişim, ömürboyu öğrenme, yanısıra öğretme ve geliştirme, vizyon katma tüm ekibimizin benimsediği değerler olarak öne çıkmaktadır.

Eğitim:

Bölümümüze Ankara Şehir Hastanesinde ihtisaslarını yapan asistanlar düzenli olarak rotasyon yapmakta olup ayrıca hemen her ay diğer çevre hastanelerin uzmanlık öğrencileri de düzenli resmi olarak eğitim amacıyla rotasyona gelmektedirler. Asistanlara yönelik düzenli teorik ve pratik eğitim sürmektedir.

Yanı sıra çocuk ve çocuk cerrahisi kliniklerinde eğitim görmekte olan asistanların eğitimini de gerek teorik derslerle gerekse planlanan kurslar yolu ile desteklemeye devam etmekteyiz.

Bölümümüz bu yıl (2021) ilk kez yan dal uzmanlık öğrencisi kabul edecek olup donanımımız yan dal eğitimi için hazırdır.

Yan dal eğitimini bitiren uzmanlarımızın vizyonu geniş, bilimsel donanımı yeterli ve gelişmeye açık, hem eğitmen hem öğrenci olmayı aynı anda başarabilen, kliniklerarası işbirliğine yatkın, takım çalışmasına önem veren, analitik ve bilimsel düşünme yetisine ve akademik ilerleme azmine sahip çocuk radyologları olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Vaka tartışmaları, literatür saatleri, interklinik konsey saatleri, teorik dersler, genel rotasyon çizelgesinin yanı sıra uzmanlık öğrencisinin eğilimi doğrultusunda planlanacak elektif rotasyonlar yandal uzman eğitimi programında yer almaktadır. İnteraktif ve hemen her güne yayılan sürekli bir eğitim anlayışını desteklemekteyiz. Aynı zamanda kliniğimizin yürüttüğü çok sayıda bilimsel çalışmaya aktif katılım beklenmektedir.


 

 • Çocuk Hastanesi Başhekimimiz
 • Doç. Dr.Ayşe Seçil Ekşioğlu.jpg
 • Uzm. Dr. Başak Nadide Gülleroğlu.JPG
 • Uzm. Dr. Mehmet Tiftik.JPG
 • Uzm. Dr. Ayşe Özdemir Gökce
 • Uzm. Dr. Tülin Hakan Demirkan.JPG
 • Uzm. Dr. Rana Beyoğlu.JPG
 • Uzm. Dr. Havva Akmaz Ünlü.JPG
 • Rapor Odası
 • US
 • BT
 • MR

Врачи клиники

28.02.2024