Детская интенсивная терапия

28.02.2024

Çocuk yoğun bakım ünitemiz toplam 32 yataklı iki üniteden oluşmakta olup 4 adet izole odamız bulunmaktadır. Ünitemizde 1 öğretim üyesi, 3 çocuk yoğun bakım uzman hekimi, 2 sorumlu hemşire, 10 çocuk asistanı, 2 eğitim hemşiresi, 2 beslenme hemşiresi, hemşire, 4 hasta bakıcı, 2 sekreter ve 4 temizlik personeli görev yapmaktadır.

Sağlık Bakanlığı'nca 3. düzey Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi olarak tescil edilen birimimiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile entegre olarak, hastanemize başvuran veya tüm Türkiye’den gönderilen 1 ay ile 18 yaş arasındaki kritik durumdaki çocukların kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavinin yapılabildiği bir referans merkezi olarak yapılandırılmıştır

Her hastanın başında yer alan yaşam destek modülleri ve monitörler üzerinden vital bulgular, ETCO2 gibi monitorizasyon olanakları bulunmaktadır. Ünitemizde temel yoğun bakım tedavileri yanı sıra sürekli renal replasman tedavisi, terapötik plazmaferez, ECMO, gibi ileri tedavi seçenekleri de kullanılmaktadır. Bunun dışında hastane içi nakiller için ETCO2 ve invazif basınç özellikli monitörler, pediatrik transport ventilatörler gerekli durumlarda kullanılabilmektedir. Ünitemize ait ultrasonografi ve ekokardiyografi cihazları birçok temel tetkikin hasta başında yapılmasına olanak sağlamakta; santral kateterizasyon uygulaması, akciğerde hava kaçağının saptanması, akciğerde su toplanmasının saptanması, travma hastasının değerlendirilmesi gibi işlemlerde kullanılabilmektedir.

Ünitemizde, ağır enfesiyon nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı olan, serebral palsi yada diğer nörolojik problemleri olan, cerrahi operasyon sonrası (beyin cerrahisi, ortopedi, kulak burun boğaz v.b.) yoğun bakım takibi gereken, solunum cihazına bağlı yaşamak zorunda olan, doğuştan kalp hastalığı olan veya doğumsal kalp hastalığı nedeni ile opera olan, ilaç zehirlenmesi, şok, travma sonrası yoğun bakım takibi gereken, solunum yetmezliği bulunan, kronik akciğer hastalığı olan, böbrek yada karaciğer yetmezliği olan, metabolik hastalığı olan, doğuştan kas hastalığı olan enzim tedavisi gibi çeşitli nedenlerle yoğun bakım ihtiyacı duyan tüm çocuk hastalara gelişmiş düzeyde bakım desteği sağlanmaktadır. Ayrıca yurt dışından ülkemize sağlık turizmi ile başvuran hastalarada hizmet vermekteyiz.

Врачи клиники

28.02.2024