Гериатрия

04.03.2024

3.JPG


Geriatri, 65 yaş ve üzeri bireylerin öncelikle sağlığını koruyarak hastalıkların önlenmesi ve toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmelerini hedefleyen, çok yönlü değerlendirmelere dayalı hastalık tanı ve tedavi prensiplerini içeren bilim dalıdır. Geriatri İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın yandalıdır.

İç Hastalıkları uzmanlığından sonra 3 yıl daha yaşlı sağlığı alanında eğitim alınarak Geriatri uzmanı olunmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nufüs artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemini (ADNKS) 2018 verilerine göre toplam nüfus 82 milyon 3 bin 882 ve yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 7 milyon 186 bin 204 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında %7,7 iken, 2017 yılında %8,5’e, 2018 yılında %8.8’e yükselmiştir. Doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75,3 yıl ve kadınlar için 80,7 yıl olmuştur. Ülkemizde doğumla birlikte beklenen yaşam süresi kadında 80,7 yıl iken erkekte 75,3 yıldır. Nüfüs projeksiyonuna göre 2050 yılında yaşlı nüfusun toplam içindeki payının %17.6 olması beklenmektedir. Yaşlanma ile organ sistemlerinde birçok değişiklik olur. Bu nedenle yaşlının kendine has özellikleri ve ihtiyaçları vardır. Yaşlılarda hastalık belirti ve bulguları gençlerden farklı olabilir, alışılan/beklenilenin dışında (atipik) belirtilerle polikliniğe başvurabilirler. Yaşlanmanın sonucu olarak kronik hastalıklarda artış olmaktadır. Özellikle birden fazla hastalığı bulunan (şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp-damar hastalıkları, guatr, böbrek hastalığı, mide- barsak hastalıkları, kan hastalıkları, kemik erimesi, depresyon, demans, gibi) ve çok sayıda ilaç kullanan, ilaçlarının düzenlenmesi gereken, beslenme bozukluğu olan, kilo kaybı olan, unutkanlık, uykusuzluk, dengesizlik, düşme, idrar kaçırma gibi şikayetleri olan hastalar geriatri bölümüne başvurabilirler. Yaşlıların sorunlarının tek merkezde yeterli zaman ayrılarak çözülmesi geriatri bölümünün kuruluş amacıdır.

Geriatrinin bir amacı da yaşlının mevcut sağlığını korumaktır, hastaya sağlıklı yaşlanma konusunda da önerilerde bulunulur. Geriatri bölümünde yıllık genel kontrol amaçlı tetkikler, kanser tarama ve erken tanısı,koruyucu aşılama uygulamaları da yapılmaktadır. Geriatri bölümünde hasta ve hasta yakınından,hastanın tıbbi hikayesi ve kullandığı ilaçlarla ilgili bilgi alındıktan sonra fizik muayenesi yapılır. İç hastalıkları muayene ve tetkiklerinin yanı sıra kapsamlı geriatrik değerlendirme testleri uygulanır. Yaşlının günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık durumu, hafıza bozukluğu (unutkanlık, Alzheimer hastalığı), moral bozukluğu (depresyon), beslenme bozukluğu açısından; yaşlılar için özel olarak düzenlenmiş anket formları ve tarama testleri ile değerlendirme yapılır. Zihin, beden ve ruh sağlığı bir bütündür ve birbirlerini etkiler. Geriatri bölümünde yaşlı bireyin sağlığı bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp, yaşlının değerlendirilmesine uzun zaman ayrılır. Geriatrinin amacı yaşlının bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine ve yaşam kalitesini yükselterek daha sağlıklı yaşamasına yardımcı olmaktır.

Врачи клиники гериатрии

28.02.2024