Детская ревматология

28.02.2024

Çocuk Romatoloji Bölümü, çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının başarı ile takip ve tedavi edildiği bir merkezdir.

Bölümümüzde juvenil idiyopatik artrit, ailesel Akdeniz ateşi, vaskülit gibi çocukluk çağı romatizmal hastalıkları olan hastalara poliklinik ve yatan hasta hizmetleri sunulmaktadır.

Romatolojik hastalıkların takibi, romatolog, göz doktoru, fizik tedavi uzmanı gibi birçok disiplini kapsayan multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde 4 çocuk romatoloji uzmanı bulunmaktadır. Ayrıca romatoloji uzmanlık eğitim sürecinde olan 3 uzman doktor çalışmaktadır.

Araştırmalarımızla bölümümüzü geliştirmek için çalışmaktayız ve eğitim programlarımızla çocuk romatoloji dalında görev alacak yeni uzmanlar yetiştiriyoruz.
Ekip yaklaşımı ve düzenli hasta bakımı bölümümüzün çalışma prensiplerindendir.

Врачи клиники

28.02.2024