Кардиоваскулярная хирургия

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Şubat 2019’dan itibaren, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki köklü Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniklerinin tek bir çatı altında toplanması ile Kalp ve Damar Hastanesi(MH2) binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Alanında Türkiye’nin en büyüğü olan Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde, ülkemizin en tecrübeli cerrahları, ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımıza ve yurtdışından gelen misafirlerimize 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermektedir.

Koroner arter hastalığı için her tür koroner bypass cerrahisi, kapak hastalıkları için hem küçük kesi hem standart girişimle metalik-biyoprotez kapak cerrahileri, kapak tamirleri, aort anevrizması ve diğer aort patolojileri için açık cerrahi ve endovasküler(EVAR-TEVAR) girişimleri, kalp yetersizliği olan hastalar için, mekanik destek cihazları(ECMO, LVAD) ve kalp nakli, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon cerrahisi, her türlü doğuştan kalp hastalığı cerrahisi, açık ve kapalı varis cerrahisi, açık ve kapalı damar hastalıkları girişimleri, fistül açılması gibi hemen hemen kalp ve damar cerrahisi alanındaki tüm işlemler kliniğimizde yüksek başarı oranı ile güvenle uygulanabilmektedir.

Birikim ve tecrübemiz, ikinci ve üçüncü kez gereken açık kalp cerrahileri ve birden çok hastalığın aynı anda tedavi edilmesi gerektiği kompleks cerrahileri; dünya standardında uygulama fırsatı vermektedir.
Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde; dünyada alanımızdaki gelişmeler sürekli olarak takip edilmekte ve teknolojik gelişmeler ve değişimler hızla uygulamaya geçirilmektedir. Kliniğimizde birçok hocamızın ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve cemiyetlerde etkin görevi bulunmaktadır.

Türkiye’nin en büyük KVC kliniği ve Dünya’nın sayılı hastanelerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki klinik; 4 yoğun bakım, 5 yataklı hasta servisi, 1 günübirlik yatış ünitesinde 50 yoğun bakım ve 100 servis yatağı ile hizmet vermektedir. Yataklı hasta servislerinde hastalarımız tek kişilik ya da çift kişilik son derece modern ve teçhizatlı odalarda tedavi edilmektedir.

6 adet poliklinikle ayaktan hasta başvurusunu hiçbir hastayı geri çevirmeden sürdüren kliniğimizde, ayaktan ve yatarak tedavi dünya standardında uygulanmaktadır. Hastanemize, değerli hastalarımız; diğer hastanelerde yapılmış tetkiklerle de ihtiyaç halinde rahatlıkla başvurabilmektedirler.

Ayrıca ülkemizde örneği olmayan 24 yataklı servis ve 15 yataklı yoğun bakım ile sadece kalp ve akciğer nakili hastalarımıza hizmet sunulmaktadır.

Siz değerli hastalarımızı; büyük bir özen ve tecrübe ile her an güler yüzle teşhis ve tedavi hizmeti sunmaya çalışacağımız kliniğimize bekleriz.


Поликлиника пересадки органов и ткани

organ_nakli_banner.png

  • IMG_9864.JPG
  • IMG_9857.JPG
  • IMG_9858.JPG
  • IMG_9859.JPG
  • IMG_9860.JPG
  • IMG_9861.JPG
  • IMG_9866.JPG
  • organ_nakli_banner.png

29 Şubat 2024