Детская медико-социальная экспертиза

27.02.2024

Çocuklar için özel gereksinim raporunun kısaltması ÇÖZGER olarak geçmektedir. 20 Şubat 2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Yönetmelik ile Engelli Sağlık Kurulu Rapor süreçleri ve raporun içeriği değişmiştir. 18 yaşından küçük çocuklar bu yönetmelik kapsamındadır. Çocukların değerlendirmelerine ve rapor sürecine yeni bir yaklaşım getirmiştir. Çözger’ de yer alan özel gereksinim; çocuğun toplumsal yaşama eşit katılabilmesi için bedensel ya da gelişimsel işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez, protez, çevresel düzenlemeler ve diğer sosyal ve ekonomik haklara ve hizmetlere gereksiniminin olmasını ifade etmektedir. Raporda belirtilen özel gereksinim seviyeleri engelli olarak nitelendirilen çocukları temsil etmektedir. Yani artık raporda engel oranı, kişiyi veya aileyi rencide edici engelli veya ağır engelli ibaresi, önyargıya veya ayrımcılığa sebep olacak tanımlamalar kaldırılmıştır. Rapor alma sürelerini hızlandırmak için ÇÖZGER Kurullarına süre kısıtlaması getirilmiştir. Raporlar kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde tamamlanarak ilgiliye verilecektir. Yönetmeliğin tamamına ise http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.