Инфекционные заболевания и клиническая микробиология

28.02.2024

Kliniğimiz bünyesinde Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniklerinin Eğitim Görevlileri ve Uzmanları ile Yüksek İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları bir araya gelmiştir. Kliniğimiz, Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji-Ortopedi Hastanesinde yer almakta olup, 8. ve 9. katlarda yer alan iki yatan hasta servisi bulunmaktadır. Kliniğimizde her bir serviste 24'er yatak olmak üzere toplam 48 yatak bulunmaktadır. Servislerde yer alan 34 odanın 20'si tek kişilik, 14'ü ise çift kişilik odalardır. Her iki katta da tek kişilik odaların birinde solunum yolu izolasyonuna imkân veren özel havalandırma sistemi mevcuttur. Odaların tamamı lavabo, banyo-tuvalet, televizyon, buzdolabı ve refakatçi istirahatini de sağlayacak şekilde tefriş edilmiştir.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Kliniğimizde klasik enfeksiyon hastalıkları (pnömoni-zatürre, menenjit, endokardit, sepsis, tifo, enfeksiyöz ishaller, akut ve kronik hepatitler, üst solunum yolu enfeksiyonları, komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, vb.), zoonotik-vektörel hastalıklar (bruselloz, sıtma, tularemi, Kırım - Kongo kanamalı ateşi, vb.), HIV-AIDS, organ transplantasyon hastaları, protez enfeksiyonları, nedeni bilinmeyen ateş, hastane kaynaklı enfeksiyonlar gibi hastalıkların tanı, takip ve tedavileri yapılmakta ve erişkin aşılama hizmeti verilmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde, transplantasyon ve kemik iliği nakil ünitesi gibi özellikli birimlerin yanında Ankara Şehir Hastanemizde yatmakta olan diğer hastalar günlük olarak konsültan hekimlerimiz tarafından yapılan vizitlerle değerlendirilmekte, tetkik ve tedavileri takip eden ekip ile birlikte yürütülmektedir.


Özellikli İşlemler:

Kliniğimiz bünyesinde tanısal olarak lomber ponksiyon, karaciğer iğne biyopsisi (ultrasonografi eşliğinde girişimsel radyoloji tarafından) işlemleri yapılabilmektedir. Kliniğimiz içerisinde bulunan mikrobiyoloji laboratuvarında kliniğimizde yatmakta olan ve diğer bölümlerde yatan hastaların acil mikrobiyolojik tetkikleri arasında yer alan hücre sayımı işlemi yapılmaktadır.


Bölüme Bağlı Üniteler:

Kliniğimize bağlı bulunan ve aile hekimliği polikliniği içerisinde yer alan Aşı Merkezinde, kuduz riskli teması bulunan hastalar profilaksi yönünden değerlendirilmekte, ayrıca sağlık çalışanlarının ve erişkinlerin bağışıklamahizmetleri de bu merkezde sunulmaktadır. Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) yoğun bakım ünitesi ve özellikli birimlerde (transplantasyon ünitesi, kemik iliği nakli ünitesi vb.) invaziv alet ilişkili enfeksiyonların ve çoklu ilaç dirençli patojenlerle gelişen enfeksiyonların sürveyansı, ayrıca hastane genelinde temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerinin, atık ayrıştırma uygulamalarının ve tüm klinik ve laboratuvar birimlerinde enfeksiyon kontrol uygulamalarının denetimi, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi hizmetlerini yürütmektedir.


Nasıl Muayene Olurum:

Nöroloji-Ortopedi Hastanesi B1 katında bulunan polikliniklerimize doğrudan başvuru yapılarak veya MHRS sistemi üzerinden 182 numaralı telefon ile veya İnternet üzerinden hekimlerimize randevu alınarak da muayene olunabilmektedir.

Врачи клиники инфекционных заболеваний

 

28.02.2024