Bilimsel Katkı Başvuru Formları
14 Nisan 2022

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Ankara Şehir Hastanemizde bilimsel çalışma yapan personellerin, döner sermayeden destek puanı alabilmeleri için yaptıkları çalışmaları bilimsel çalışmalar inceleme kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir.Çalışmalar.“Bilimsel Çalışma İnceleme Kurulu”tarafından değerlendirilmektedir.Başvuru koşulları ve başvuru dosyalarında bulunması gereken evraklar aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Formları:

BİLİMSEL YAYIN -ATIF PUAN TABLOSU ÖRNEĞİ.pdf
Dikkat Edilecek Hususlar için Tıklayınız...
EK 1- Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...
EK 2- Bilimsel Yayınların /Atıf Alan Yayınların Bildirim Formu İçin Tıklayınız...
EK 3- Scipdf Listesi İçin Tıklayınız... 
Atıf Dizini için Tıklayınız....
                                                                                                                                                    

   Bilimsel Yayın /Atıf Puanlarının Hesaplanması İçin Başvuru Yerleri 

2 Nolu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Yer Birimi: Ana Kütle 1. Kat
Ocak-Şubat-Mart- Nisan
-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık
Dahili: 721197-721198


1 Nolu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Yer Birimi: İdari Bina 2. Kat
-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos
Dahili: 772998- 772999