Eğitim ve Araştırma

Bilimsel Katkı Başvuru Formları

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ
Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde bilimsel çalışma yapan personellerin, döner sermayeden destek puanı alabilmeleri için yaptıkları çalışmaları bilimsel çalışmalar inceleme kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir.Çalışmalar.“Bilimsel Çalışma İnceleme Kurulu”tarafından değerlendirilmektedir.Başvuru koşulları ve başvuru dosyalarında bulunması gereken evraklar aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Formları:

Mevzuat İçin Tıklayınız...
Başvuru Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar İçin Tıklayınız...
Bilimsel Çalışma Destek Puan Başvuru Dilekçesi İçinTıklayınız...
Ek-1 Bilimsel Yayınların Atıf Alan Yayınların Bildirim Formu İçin Tıklayınız...
Ek-2 Bilimsel Çalışmalar ve Puanlar İçin Tıklayınız...
Ek- 3- Scipdf Listesi İçin Tıklayınız... 
Atıf Dizini için Tıklayınız....

Bilimsel Yayın /Atıf Puanlarının Hesaplanması İçin Başvuru Yerleri

Kalp-Damar Hastanesi ↔ Çocuk Hastanesi

Kadın – Doğum Hastanesi ↔ Genel Hastane

Nöroloji-Ortopedi Hastanesi ↔ Onkoloji Hastanesi Hastane İnceleme Heyet sekreteyasına teslim edilecektir. Fizik Tedavi Hastanesi Onkoloji Hastanesine teslim edecektir.

 

04 Ocak 2023