Отдел Качества Услуг
15.06.2020

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

 

  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
  • Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak


KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 
 
Koordinatör Başhekim Yardımcısı
Uzm. Dr. Filiz Denizli Ergen

KULE SORUMLULARI

resimsiz.png
 resimsiz.png
 resimsiz.png
Genel Hastane Sorumlusu 
Kalp-Damar Hastanesi Sorumlusu 
Nöroloji-Ortopedi Hastanesi Sorumlusu 
İlknur Kaya Nilgün Akal
 Hicran Fırat
     
resimsiz.png resimsiz.png resimsiz.png
Çocuk Hastanesi Sorumlusu 
Kadın Doğum Hastanesi Sorumlusu    Onkoloji Hastanesi Sorumlusu
Başak Burhan Yalçın
  Songül Kaynar
  Fatma Acar

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI 

resimsiz.png
 resimsiz.png
 resimsiz.png
 resimsiz.png resimsiz.png
Ali̇ KarslıPınar Özcan 
Ni̇hayet Kılıç
Derya Bengü Güler Ayhan Erdal 
resimsiz.pngresimsiz.pngresimsiz.pngresimsiz.pngresimsiz.png
Gamze Özcan 
Erkan ArıbaşSelçuk Keski̇n  Ebru Çapcıoğlu Güler Düz Şahi̇n