Отдел Моральной Поддержки Пациентов
26.03.2020

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MANEVİ DESTEK BİRİMİ

“Manevi Destek Güç Verir”

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerindeki hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin kendi talepleri çerçevesinde, içinde bulundukları özel şartlar da göz önünde bulundurularak onlara dini konularda danışmanlık/rehberlik yapmak, moral, motivasyon ve manevi destek hizmeti sunmak amacıyla oluşturulmuş birimdir.

HASTANEMİZDE MANEVİ DESTEK BİRİMİ ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

Manevi Destek Birimi görevlilerimiz HAFTADA 4 gün (pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe) olmak üzere; sabah görevlileri 09:30 – 13:30 öğle sonu görevlileri 13:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

HASTANEMİZ MANEVİ DESTEK BİRİMİ DAHİLİ NUMARA

703 898

Manevi destek birimi hastanemizin MHC B1 katında bulunmaktadır.

MANEVİ DESTEK BİRİMİ GÖREVLİLERİMİZ
Özgül GÜNEL
Murat ÖZDEMİR
Fahri ÇAYIR
İbrahim ÇOŞKUN

Manevi Destek2.jpg


MANEVİ DESTEK BİRİMİ NASIL HAYATA GEÇTİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında, hastanelerde manevi destek ve dini rehberlik kapsamında “Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü07.01.2015 tarihinde imzalandı.Protokol töreni, Sağlık Bakanlığı toplantı salonunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Protokol töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “hastaların manevi destek almalarının, evrensel bir hak” olduğunu, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilen Evrensel Hasta Haklarının bir parçası olarak kabul edildiğini”, “1981 Lizbon’da, Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesinde yayınlandığını” belirtti. Çalışmalarla ilgili olarak “Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi.   

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu da konuşmasında, Avrupa ve Amerika’daki örnekler ve uygulamaların incelendiğini ve din adamlarına yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Talep eden hasta ve hasta yakınlarına destek verecek manevi destek uzmanlarınca destek verileceğini ifade eden Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu: “Sağlık dünyası olarak sağlığı ruhen, fiziken ve sosyal yönden sağlıklı olma hali diye tarif ederiz. Dolayısıyla bireyin hem fiziken, hem ruhen hem de sosyal yönden sağlıklı olması için tıbbın her türlü imkanlarını kullanıyor ve her türlü desteğimizi insanlarımıza verme gayreti içinde oluyoruz.  Ben bu protokolün, ülke insanımıza sağlık hizmetleri sunumundaki kalitemize daha çok katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Diyanet İşleri Başkanımızın şahsında tüm Diyanet camiamıza teşekkür ediyorum.” 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığımızın yaptığı ortak açıklamada herhangi bir inanç farkı gözetmeksizin, her türlü inancın sahibine bu hakkın verilmesi gerektiği belirtildi. 


Manevi Destek3.jpg


HASTANELERDE MANEVİ DESTEK UYGULAMASI NE KADAR YAYGINDIR?

Manevi Destek Birimi Ülkemizde 37 ilde hizmet vermektedir.

  

MANEVİYAT NEDİR?

Maneviyat; “bireyin, yaşamında değer, amaç ve anlam araması” ile ilgilidir. Buna göre,  “enerji, yaratıcı çözüm, yaşam için güç kaynağı olan içsel bir tutum,” “hepimizin içinde var olan bir cevher,” “moral gücü” olarak tanımlamak mümkündür.

MANEVİ DESTEK/DANIŞMANLIK ve REHBERLİK NEDİR?

Danışanların inanç dünyalarının hayatlarına etkilerini bilmelerine yardımcı olma sürecini; danışanların din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkmalarında bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan; problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla yapılan danışmanlık hizmetini ifade eder.

MANEVİ DESTEK UZMANI/MANEVİ DANIŞMAN KİMDİR?

Manevi Danışman, yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkma süreçlerinde bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan; problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla bireyle ve grupla manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

MANEVİ DESTEK UZMANININ ÇALIŞMA ALANINA DAİR BİLGİLER
Manevi destek uzmanı tedavinin dindeki önemi, hastalığın doğru anlaşılması, dinin sağlık ve onu korumaya verdiği önem, ibadetlerin sağlıklı olmaya olumlu etkileri, hastalık durumunda ve hastane ortamında ibadet, tevekkül, kaza, kader, sabır, şükür, imtihan vb. konular hakkında rehberlik yapar.

Hastaların sahip olduğu hayat görüşlerine dayalı olarak hastalara profesyonelce yardım ve eşlik ederek tedavi süresi boyunca güven ihtiyacına yardım eder.

İletişim tekniklerini kullanarak etkin dinleme ve empatik yaklaşımla, teselli ve teskin edici (rahatlatıcı), açık, anlaşılır bir dille duygusal sağaltım ihtiyacına yardım eder.

Hastaların hastalığı ya da problemi ile ilişkili olumsuz dini düşünceleri olumluya dönüştürmede pozitif düşünmesine yönelik rehberlik eder.

İstendiği takdirde hasta yakınlarına yönelik moral motivasyon desteği sağlar.

Hastalara rehabilitasyon süreçlerinde dini/manevi ihtiyaçlarının giderilmesinde destek olur.

Hastaların topluma yeniden uyum sağlamasına katkıda bulur.


MANEVİ DESTEK BİRİMİNİN VERECEĞİ MANEVİ MORAL DESTEK MESAJI

Seninleyiz

Birlikteyiz

Yanındayız

Yalnız değilsin

Sen bizim için değerlisin

Süreci atlatmanda elimizden geleni  yapacağız 

İyileşmen için dua ediyoruz

MANEVİ DESTEK BİRİMİNİ ÇALIŞMALARIYLA ELDE EDİLMEK İSTENEN SONUÇLAR

İnsana değer vermek, ilgi göstermek, ona değer verildiğini, zor günlerinde yalnız olmadığını hissettirmek, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu göğüslemesinde yanında olmak, etkin bir şekilde moral desteği verebilmek, hayata ve hastalığa yönelik olumlu bakış açısı geliştirmek ve dini/manevi başa çıkma becerileri kazandırmaktır. Bu çerçevede hasta, hasta yakını ve hastane personeline yönelik yapılan çalışmalarla:

Moralini güçlendirmek

Hastalığı ve hayatı anlamlandırmada, süreci kabullenmede dini/manevi rehberlik ihtiyacını gidermek

İyileşme ümidini artırarak hayata bağlılığını artırmak

Yalnızlığını paylaşmak

Hastalığı hakkında konuşma ihtiyacını gidermek

Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar kazandırabilmek

İç dünyasıyla (ruhuyla) barışık olmasını sağlamak

Kişinin manevi dünyasındaki ilişkileri iyileştirmek

Yaşadıkları sıkıntılı süreçte inanç desteği sunarak inanç sapmalarını önlemek 

Korkularını ve kaygılarını gidermek

Umutsuzluğa düşmesini önlemek

Sevgi, şefkat ve ilgi göstererek, değerli hissettirmek

Hastanın duyguları yaşamasına  ve ifade etmesine imkan sağlamak

Sağlık-ibadet ilişkisi çerçevesinde ibadetlerini yerine getirmekle ilgili dini/manevi sorularını cevaplandırarak rahatlatılmasını sağlamak

Talepleri halinde hasta veya yakınlarının yanlarında Kur’an-ı Kerim okunarak rahatlatılmasını sağlamak vb. amaçlanmaktadır.


MANEVİ DESTEK/DANIŞMANLIK TEMEL İLKELERİ

1-Sağlık Personeli ile multidisipliner (holistik - bütüncül) bir yaklaşımla hizmet verir.

2-Talep eden kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda sonuca birlikte ulaşılır.

3-Manevi destekte gizlilik esastır. Kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.

4-Manevi destekle ilgili olmayan konular, ilgili uzmanlara ve hastane yetkililerine yönlendirilir.

5-Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar hakkında hasta ve hasta yakını bilgilendirilir. Hastanın hayata karşı olumlu bir tutum geliştirilmesine katkı sağlanır vb.

MANEVİ DESTEK NE DEĞİLDİR?

Manevi Destek Hiçbir Mesleğin Alternatifi Değildir

Manevi Destek personeli psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı ve diğer sağlık personelinden meslek ve alan olarak ayrılır, ancak sağlık personeli ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verir. Manevi Destek hizmetinin kendine has metot ve uygulamalarıyla sınırlılıkları vardır. 


MANEVİ DESTEK VE REHBERLİK HİZMETİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPAN ÜLKELER
ABD
İngiltere
Almanya
Hollanda
Ürdün

“Organ Bağışı, Candan Cana En Büyük Sadakadır”


“Biz, bir kişiye hayat vermeyi, bütün insanlığa hayat vermek olarak değerlendiren bir kitabın müminleriyiz. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun belirlediği çerçevede,  organ bağışı, candan cana en büyük sadakadır. Binlerce kardeşimiz, hastane köşelerinde bizlerden hayat bekliyor. Bütün vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin daha cömert olmalarını ve bu cömertliğin her türlü cömertlikten fevkinde olduğunu, candan bir cömertlik olduğunu da ifade ederek, bu çağrımı da yenilemek istiyorum. 
Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez


“Sağlık için manevî ihtiyaçlar, vücudu meydana getiren fizikî organlar kadar önemli bir unsurdur. Hepimizin gözlemlediği fizikî durum, zihnimizi ve ruhumuzu etkileyebilir.” Florence NightingaleAYET VE HADİSLERLE MANEVİ DESTEK

Ayetler:

“Hastalandığımda şifa veren Allah’tır” 

(Şuara 26,80)

Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” “ve sabredenleri müjdele.”

(Bakara, 2, 153-155)

Hadisler:

“Allah hastalığı da şifayı da yarattı ve her dert için bir derman yarattı. Tedavi olunuz.”

(Ebu Davud, C.4 H. No: 3874)

Ey insanların Rabbi, şu hastanın hastalığını gider. Şifa ihsan eyle, Rabbim ancak sen sağlık verirsin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Rabbim bu hastaya öyle şifa ver ki, o şifa hastanın üzerinde hastalıktan eser bırakmasın.”

(Buhari, Sahih, Merda, 20, VII,11)

Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.

(Müslim, Birr 41; Tirmizi , Cenaiz, 2)


BROŞÜR ÖRNEKLERİ