İşeme Bozukluğu ve İdrar Kaçırma Polikliniği
08.05.2020

İşeme bozukluğu ve idrar kaçırma polikliniği
İşeme bozukluğu ve idrar kaçırma polikliniği Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji hastanesi binasında (MH-6), B1 kat, E Blokta hafta içi her gün mesai saatleri içersinde hizmet vermektedir.
Polikliniğimizde işeme bozukluğu ve idrar kaçırmaya neden olan hastalıkların tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Ayrıca polikliniğimiz ile ilişkili Ürodestek ünitemizde (MH-6, B1 kat, E Blok) işeme bozukluğu ve idrar kaçırma tanısında önemli yeri olan ürodinamik çalışmalarda (sistometri, üroflowmetri ve basınç-akım çalışması) yapılabilmektedir.

İşeme bozukluğu nedir?
İşemenin normal döngüsü, idrar kesesinin (mesane) dolma ve boşalma sürecinden oluşur. Ayrıca mesane çıkımın da bulunan kas yapısındaki sfinkterin sağlam olması bu süreçte çok önemlidir. İşeme döngüsünde dengeyi beyin, beyin sapı, omurilik ile mesane arasındaki sinir iletimi ve refleksler sağlar. Bu yapılardaki hastalıklar işemenin normal döngüsünü bozarak hastada işeme bozukluğu ile ilişkili şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olur.

İşeme bozukluğu ile ilişkili şikayetler nelerdir?
Gündüz sık işeme, gece işemesi, ani idrar yapma hissi, idrar yapmada zorlanma, idrar boşaltımının tam olmaması hissi ve idrar kaçırmadır.

İdrar kaçırma nedir?
İdrar kaçırma her türlü kontrol edilemeyen ve istenmeyen idrar tutamama durumudur. İdrar kaçırma çoğu zaman idrar yolundan olmakla birlikte üriner fistül dediğimiz bazı özel durumlarda kalın bağırsak, cilt ya da kadın cinsel organı (vajen) yoluyla da olabilmektedir.

İdrar kaçırma tipleri nelerdir?
Stres tipi idrar kaçırma - Öksürme, hapşırma, gülme, aniden ayağa kalkma gibi karın içi basıncın ani artıran durumlarda oluşur.

Sıkışma tipi idrar kaçırma- Aniden ve engellenemeyen idrar hissiyle beraber tuvalete yetişemeden yaşanan idrar kaçırmadır.

Karma tip idrar kaçırma- Stres tipi ve sıkışma tipinin bir arada görüldüğü kaçırma tipidir.

Taşma tipi idrar kaçırma- idrar kesesi dolu olmasına rağmen bunun hissedilemediği hastalıklarda idrar kesesinin kapasitesini aşan miktarda idrar depolandığında taşma tipi idrar kaçırma görülür

Total idrar kaçırma- Gece, gündüz sürekli idrar kaçırma olmasıdır.

Uykuda idrar kaçırma- 5 yaşını bitirmiş bir çocuğun gece uykusunda idrar kaçırması durumudur.

İşeme bozukluğu ve idrar kaçırmaya neden olan durumlar nelerdir?
Çay, kahve, enerji içecekleri gibi kafein içeren içeceklerin fazla tüketimi, aşırı sıvı alımı, antihipertansif, kas gevşetici gibi ilaçlar, idrar yolları enfeksiyonları ve kabızlık gibi durumlar geçici işeme bozukluğu ve idrar kaçırmaya neden olabilir.
Kadınlarda gebelik, doğum, menopoz, rahmin alınması ve yaşlanmaya bağlı pelvik taban kaslarının zayıflığı pelvik organların (mesane, rahim, rektum ve bazen ince barsakların) vaginaya sarkması, ağrılı mesane sendromu, aşırı aktif mesane, nörolojik hastalıklar (multiple skleroz, inmeler, travma veya cerrahi sonrası omurilik yaralanmaları, beyin tümörleri, parkinson v.b ), idrar yollarını tıkayan mesane, prostat ve üretranın taş ve tümörleri ile geçirilmiş mesane, prostat ve üretra cerrahileri sürekli işeme bozukluğu ve idrar kaçırmaya neden olabilir.

İşeme bozukluğu ve idrar kaçırma polikliniğinde nasıl muayene olunabilir?
Hastanemiz giriş ve poliklinik katında bulunan kiokslardan veya sekreter kayıt masalarından sıra numarası alarak veya Alo 182 ya da internet üzerinden MHRS ile randevu alarak muayene olabilirsiniz.

İşeme bozukluğu ve idrar kaçırma ile ilişkili hastalıklarda hangi tedaviler gerekebilir?
Kilo verme, sigaranın bırakılması, sıvı alımının düzenlenmesi içeren hayat tarzı değişiklikleri, mesane eğitimi, pekvik taban egzersizleri v.b. konservatif tedaviler, farmakoterapi, hormonoterapi, intravezikal (mesane içine) tedaviler ve cerrahi tedaviler gerekebilir.

İşeme bozukluğu ve idrar kaçırma ile ilişkili hastalıklarda hastanemizde uygulanabilen cerrahi tedaviler nelerdir?
Mesane boynu ve üretranın desteklenmesi esasına dayanan operasyonlar

Transobturator tape (TOT) operasyonu

Transvaginal tape (TVT) operasyonu

Mini Sling

Mesane pili yerleştirme (Sakral Nöromodülasyon)

İdrar kesesine Botoks uygulaması

Ağrılı mesane sendromunda (interstisyel sistit) sistoskopi, hidrodistansiyon ve mesane biyopsisi

Mesane sarkmasının desteklenmesi (Sistosel onarımı)

Mesane büyütme ameliyatları ( augmentasyon sistoplasti, detrüsör myomektomi)

Fistül onarımı (Vaginal, Laparoskopik ve Robotik vezikovaginal fistül onarımı)

Rahmi alınmış kadınlarda vaginanın üst kısmının sarkmasının düzeltilmesi

Laparoskopik ve Robotik sakrokolpopeksi

Erkeklerde idrar kaçırma için uygulanan cerrahi tedaviler
Transobturator ve Retropubik Sling

Erkekte Ayarlanabilir Sling

Artifisyel Üriner Sfinkter

İşeme bozukluğu ve idrar kaçırma polikliniğimizde görevli doktorlarımız
Prof. Dr. Öner Odabaş

Prof. Dr. Cüneyt Özden

Uzm. Dr. Buğra Bilgi Keseroğlu

Uzm. Dr. Şelçuk Esengel