Урология

Üroloji Kliniğimiz; Ankara Numune Eğitim Araştırma, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastaneleri Üroloji Kliniklerinin birleşmesi ile kurulmuştur. Bu birlikteliğin oluşturduğu akademik ve tecrübeli kadro yurtiçi ve yurtdışından gelen hastaların her türlü ürolojik sorunlarına ileri düzeyde teşhis ve tedavi imkânı sunmaktadır.

Kliniğimizde 8 profesör, 13 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Başasistan, 8 Uzman Doktor, 27 uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan doktor, 45 servis hemşiresi, 16 ameliyathane hemşiresi, 4 poliklinik hemşiresi, 4 sağlık memuru ve 6 sekreter görev yapmaktadır. Kliniğimizin Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji binası (MH6) 7. katta 3 adet ve 8. katta 1 adet olmak üzere toplam 4 adet yataklı servisi bulunmaktadır. Bu servislerde 42 tek kişilik ve diğerleri çift kişilik odalarda toplam 90 yatak bulunmaktadır. Her serviste tek kişilik odaların biri negatif basınçlı özel havalandırma sistemi olan izolasyon odasıdır. Odaların tamamında lavabo, banyo-tuvalet ve her hastaya ait televizyon, buzdolabı ve refakatçi kanepesi bulunmaktadır.

Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji binasının 1. katında yer alan ameliyathanesinde kliniğimizin 3 tanesi kurşun kaplamalı toplam 9 adet ameliyat odası vardır. Ameliyat odalarımız modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış olup enfeksiyonlardan korunma için en üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştır. Ayrıca haftanın 3 günü ayrı bir ameliyathane odasında robotik ürolojik cerrahiler yapılmaktadır.

Kliniğimiz poliklinik hizmetini Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji binası B1 kat, E blok ta bulunan 12 adet poliklinik odasında sunmaktadır. Bunlardan 7 tanesi genel üroloji polikliniği olup diğerleri androloji polikliniği (erkek üreme sistemi, erkek ve kadın cinsel sağlığını etkileyen hastalıklar ile ilgilenir), işeme bozukluğu-idrar kaçırma polikliniği, böbrek nakli polikliniği, sağlık kurulu polikliniği ve kolaylık polikliniğidir. Tüm polikliniklerimiz hafta içi her gün mesai saatleri içersinde hizmet vermektedir.


Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

Üroloji kliniğimizde erkek ve kadında üriner sistemden (böbrek, pelvis, üreter, mesane ve üretra), erkekte üreme sisteminden (prostat, seminal vezikül, testis, epididim ve vas deferens, penis ve skrotum), adrenalden (böbrek üstü bezi) ve retroperitonel bölgeden kaynaklan iyi ve kötü huylu tümörlerin, kistik kitlerin, doğumsal bozuklukların, enfektif hastalıkların, nörolojik, travmatik ve geçirilmiş ameliyatlara bağlı gelişen ürolojik sorunların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.


Özellikli işlemler:

Robotik radikal sistektomi ve intrakorpereal ileal neobladder

Robotik ve laparoskopik radikal sistektomi ve üriner diversiyon

Robotik ve laparoskopik radikal prostatektomi

Robotik ve laparoskopik radikal nefrektomi

Robotik ve laparoskopik parsiyel nefrektomi

Robotik ve laparoskopik total/parsiyel adrenalektomi

Robotik ve laparoskopik pyeloplasti

Laparoskopik üreter ve böbrek taşı cerrahisi

Robotik ve laparoskopik Sakrokolpopeksi

Robotik ve laparoskopik vezikovaginal fistül onarımı

Laparoskopik donör nefrektomi

Böbrek nakli

Mikroskopik varikoselektomi

Endoskopik böbrek taşı tedavisi (Retrograd intrarenal cerrahi/perkütan nefolitotomi)

Rekonstrüktif üretra cerrahisi

Erektil disfonksiyonda penil revaskülarizasyon

Konjenital ve edinsel penil deformite cerrahisi


Bölüme bağlı üniteler:

Endoskopi ünitesi: Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji binası 1. katta yer alan 6 numaralı endoskopi ünitesi içersindedir. Bu ünitemizde hastalarının günübirlik olarak lokal anestezi altında sistoskopi, doubl-j çekimi, transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biyopsi işlemleri ile intravezikal BCG uygulamaları yapılmaktadır.

Ürodestek ünitesi: Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji binası B1 kat, E blok ta bulunan ürodestek ünitemizde işeme bozukluğu ve idrar kaçırma ile ilgili hastalıkların tanısında önemli yeri olan ürodinamik çalışmalar (sistometri, üroflowmetri ve basınç-akım çalışması) yapılmaktadır.

Kavernozometri ünitesi: Erektil disfonksiyonda penis hemodinamiğini ölçme çalışması Ürodestek Ünitesi içinde yapılmaktadır.

Taş kırma ünitesi: Vücut dışı şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) ünitemiz Ankara Şehir Hastanesi MHC 1. katta yer almaktadır.


Nasıl muayene olurum:

Hastanemiz giriş ve poliklinik katında bulunan kiosklardan genel üroloji muayenesi için, sekreter kayıt masalarından tüm poliklinikler için sıra numarası alarak veya Alo 182 ya da internet üzerinden MHRS ile randevu alarak muayene olabilirsiniz.

Врачи урологической клиники

 

01 Mart 2024