Клиника ревматологии

Sağladığımız Hizmetler;

A. Romatoloji Polikliniği
Kliniğimizde yeni başvuran veya izlemde olan hastalarımıza 9 poliklinik, 1 işlem odası ve 1 “Tedavi-Takip” ünitesi ile muayene ve sağlık kurulu hizmeti verilmektedir.

B. Yataklı Servis Ünitesi
İleri tetkik ve tedavi gerektiren hastalar 21 yatak kapasiteli servisimizde yatırılarak tetkik ve tedavi edilmektedir.

C. Konsültasyon Hizmetleri
Yılda ortalama 6000’in üzerinde hastaya diğer bölümlerinde yatarak tetkik ve tedavi edilirken romatolojik konsültasyon hizmeti verilmektedir.

D. Romatoloji İşlem Odası
Uygulanan Tanısal İşlemler

- Kas - iskelet sistemi ultrasonografisi
- Tırnak dibi incelemesi (Kapilleroskopi)
- Eklem içi sıvıların incelenmesi (Artrosentez)
- Paterji testi
- Cilt - cilt altı biyopsisi
- Dudak içi tükürük bezi biyopsisi
- Kas biyopsisi
Uygulanan Girişimsel Tedaviler
- Eklem içi veya kas içi enjeksiyon tedavileri

E. Hasta Tedavi-Takip Ünitesi
Uygulanan Girişimsel Tedaviler

- Biyolojik ilaç infüzyon tedavileri
- Cilt altı ve damar içi tedavi uygulamaları
Hasta Eğitim ve Takip Uygulamaları
- Kas - iskelet sistemi egzersiz programları
- Omurga ve eklem hareket ölçüm değerlendirmeleri
- Mevcut romatolojik hastalıkları ile ilgili eğitimler
- Uygulanacak ilaçlarla ilgili hasta eğitimleri
- Romatolojik hastalığın seyrinin ve tedavi etkinliğinin ölçekler ile değerlendirilmesi


Romatoloji bölümünde değerlendirilen hastalıklar:

1- Romatoid artrit, Juvenil romatoid artrit
2- Spondiloartropatiler
- Ankilozan spondilit, Psöriatik artrit (Sedef romatizması), Enteropatik artrit, reaktif artrit
3- Behçet hastalığı
4- Ailesel Akdeniz ateşi (FMF), amiloidoz
5- Bağ dokusu hastalıkları
- Sistemik lupus eritematozus, sistemik skleroz (skleroderma), mikst bağ dokusu hastalığı
- Sjögren sendromu, dermatomiyozit, polimiyozit, antifosfolipid sendromu
6- Vaskülitler
- ANCA ilişkili vaskülitler (Granülomatöz polianjitis, Eozinofilik granülomatöz polianjitis, Mikroskopik polianjitis)
- Takayasu arteriti, Temporal arterit (Dev hücreli arterit), Poliarteritis nodoza
- Henoch-Schönlein purpura (IgA vasküliti), Kriyoglobulinemik vaskülit
7- Polimyaljia romatika
8- Kristal artriti (Gut, psödogut)
9- İdiyopatik granülomatöz mastit
10- Erişkin başlangıçlı Still hastalığı
11- IgG4 ilişkili hastalık (Retroperitoneal fibrozis), Sarkoidoz, Relapsing polikondrit
12- Osteoartrit, osteoporoz, osteomalazi, Paget hastalığı


Врачи клиники ревматологии29 Şubat 2024