Нефрология

Kliniğimiz, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Nefroloji kliniklerinin Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde birleşmesiyle oluşmuştur.

Kliniğimizin yataklı hasta bölümleri Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi (MH6) 4.katta A ve B blok olarak toplam 45 yatak ile hizmet sunmaktadır. Ayaktan hastalar için ise yine aynı binanın zemin katında toplam 11 adet poliklinikten oluşan bir birim mevcuttur. Poliklinik alanı genel (klinik) nefroloji, parankim hastalıkları (glomerülonefritler), organ nakli, periton diyalizi, düşük klirensli hasta eğitim polikliniği alanlarında hizmet veren poliklinikler ve arşiv kısımlarından oluşmaktadır. Ayrıca Genel Hastane zemin katta Hemodiyaliz Ünitesi’nde ayaktan ve yatan hastalara hemodiyaliz hizmeti verilmektedir. Bu birim için de aynı zamanda “Ev Hemodiyalizi Ünitesi” de yer almaktadır. Tüm bu alanlara ek olarak, Ankara Şehir Hastanesi kampüsünde yer alan tüm binalarda konsültasyon ağırlıklı çalışan poliklinikler mevcuttur.

Kliniğimizde 5 eğitim görevlisi (2 profesör, 3 doçent) 7 uzman ve 2 nefroloji yandal asistanı görev yapmaktadır.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıkların Genel Başlıkları:

1. Hipertansiyon
2. Sıvı-elektrolit, asit-baz bozuklukları
3. Akut Böbrek Hastalığı
4. Böbrek Nakli öncesi ve sonrası takip
5. Kronik Böbrek Hastalığı (Hemodiyaliz-Periton Diyalizi)
6. Renal Parankim Hastalıkları (Glomerülonefritler)
7. İdrar Bozuklukları (İdrarda kan veya protein bulunması)
8. Böbrek kan damarı ağlarını etkileyen böbrek damar hastalıkları (renal arter stenozu, renal ven trombozu)
9.Doğuştan-kalıtsal böbrek hastalıkları (Polikistik böbrek hastalığı, Alport sendromu vb.)


Klinik hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji kliniği böbrek yetmezliği, hipertansiyon, elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum gibi) bozuklukları ve idrar anormalliklerinin (idrarda kan bulunması, idrarda protein bulunması gibi) nedenlerinin araştırılması, tedavi olanaklarının belirlenmesi ve böbrek fonksiyonlarının korunması ve takibi ile ilgilenir. Ayrıca sistemik hastalıkların (diabetes mellitus, hipertansiyon, romatolojik hastalıklar gibi), bazı klinik durumların (sıvı kaybı, kalp yetmezliği, kana mikrop karışması-sepsis gibi), sürekli kullanılmakta olan ilaçların (kemoterapi, romatizmal ilaçlar gibi) böbrekler üzerinde oluşturabildikleri olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi ve çözümlerin üretilmesi ile böbrek yerine koyma tedavilerinin (hemodiyaliz, periton diyaliz, böbrek nakli) planlanması, gerçekleştirilmesi ve bu hastaların takiplerini yapmaktadır.


Nefroloji Kliniğinde Yapılan Özellikli İşlemler:

1. Ultrasonografik değerlendirme
2. Ultrason eşliğinde Böbrek Biyopsisi
3. 24 saatlik kan basıncı izlemi
4. Merkez hemodiyaliz işlemi-katater takılması
5. Periton diyalizi eğitimi-uygulaması-katater takılması
6. Böbrek nakli hazırlığı ve nakil sonrası takip
7. Evde hemodiyaliz uygulaması


Bölüme Bağlı Üniteler:

1. Nefroloji poliklinik odaları (Onkoloji Hastanesi zemin kat)
2. Periton diyalizi eğitim odaları (Onkoloji Hastanesi zemin kat)
3. Hemodiyaliz Ünitesi ( Genel Hastane zemin kat)
4. Yatan hasta servisleri ( Onkoloji Hastanesi 4. Kat A ve B blok)


Nasıl Muayene olurum?

Hastanemizin Nefroloji polikliniğine muayene için başvuru iki şekilde yapılabilir:

1.Ayaktan randevu almaksızın başvuru (hastanedeki bankolardan sıra numarası alarak)

2.Randevu sistemi ile başvuru (Randevular telefonla ya da internet üzerinde alınabilir. Telefonla randevu için 182 numaralı telefon aranabilir. İnternet üzerinden randevu Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki yönlendirmeler takip edilerek alınabilir).

Kliniğimize 18 yaş ve üzeri hastaların kabulü yapılmaktadır.

Glomerülonefrit ve böbrek nakil hastaları dosya açılarak takibe alınıp, tedavi ve takip edilen hastalar her gelişlerinde bir sonraki muayeneleri için randevu alarak muayeneye gelirler. Acil bir durum olduğunda bu randevuyu beklemeden başvururlar.

Diğer bölümlerden konsültasyon için gönderilen hastalar muayene saatleri içerisinde başvurduğu takdirde aynı gün içerisinde muayene olabilmektedir.


NOT:

Nefroloji Bölümü dahiliyenin bir yandalı olduğundan hastaların randevu sistemi ile başvurabilmesi için yeşil listeye (Nefroloji ya da dahiliye uzmanı tarafından) eklenmiş olması gerekmektedir.
Muayene olan hastalardan yatarak tetkik ve tedavisi uygun görülen hastalar yatak durumuna ve hastanın aciliyetine göre ya hemen yataklı servise yatırılır ya da sekreter ile iletişime geçerek randevu listesine yazdırılır. Randevu listesine alınan hastalar servis sekreteri tarafından yatak durumu uygun olduğunda servise yatış için çağrılır.


Prosedürler:

Böbrek biyopsisi, periton katateri-hemodiyaliz katateri takılması gibi girişimsel işlemler ve böbrek nakli için hastalar öncesinde bilgilendirilir. Girişimsel işlemler öncesi işlem hakkında ayrıntılı bilgi içeren Bilgilendirilmiş Onam Formu hastaya verilerek onamları alınır.


Adres ve Dahili Numara:

ONKOLOJİ HASTANESİ BİNASI (KULE NO MH6) Poliklinikler ZEMİN KATI Yatan hasta servisleri 4.kat

Врачи клиники нефрологии

 

29 Şubat 2024