Оториноларингология

Kliniğimizde 9 Profesör, 7 Doçent, 1 Doktor öğretim üyesi, 2 Başasistan, 11 Uzman doktor, 17 Uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan görev yapmaktadır. Klinik yataklı servisimiz MH1 Genel Hastane 7. katta 3 adet servis kanadında tek kişilik ve çift kişilik odalarda toplam 66 yataktan oluşmaktadır.

Kulak Burun Boğaz Polikliniği Genel Hastane B2 katında bulunmaktadır. Poliklinik katında MHRS polikliniklerinde MHRS sisteminden randevu alan hastaların muayeneleri, Kiosk Polikliniklerinde Kiosklardan ve Poliklinik sekreterlerine müracaat ederek sıra alan hastaların muayeneleri, Sağlık Kurulu Polikliniğinde Erişkin Sağlık Kurulu hastalarının muayeneleri, Konsültasyon Polikliniğinde diğer bölümlerden konsültasyon istenen hastaların muayeneleri yapılmaktadır. Poliklinik odalarımızda endoskopik ve mikroskopik muayene yapılabilecek altyapı mevcuttur.

MH4 Çocuk hastanesinde Kulak Burun Boğaz Poliklinik odasında Çocuk hastanesi Polikliniklerinde muayene edilip Kulak Burun Boğaz Konsültasyonu istenen hastaların muayeneleri ve Çocuk Sağlık Kurulu (ÇÖZGER) muayeneleri yapılmaktadır.

Genel Hastane MH1 B2 katında Odyoloji ünitemiz bulunmaktadır. Odyoloji ünitemizde 12 Odyoloji teknikeri, 5 Uzman odyolog çalışmaktadır. Ünitemizde erişkin ve çocukların işitme değerlendirmesi, timpanometri, ses analizi, dil konuşma değerlendirmesi, konuşma terapileri, denge testleri yapılmaktadır. Ayrıca kohlear implant hastalarının takip süreçleri yürütülmektedir.

Genel Hastane MH1 7. Kat A kanadında Uyku ünitemiz bulunmaktadır. KBB servis iki yatağı uyku tesleri için ayrılmıştır. KBB polikliniğindeki değerlendirme sonucu gerekli görülen hastalara Polisomnografi testi yapılmaktadır.

Hastanemizde kliniğimiz kullanımında 4 ameliyathane odası mevcuttur. Haftada 1 gün ayrı bir ameliyathanede Robotik cerrahiler uygulanmaktadır. Ayrıca 7 gün 24 saat Acil Servise başvuran Kulak Burun Boğaz muayenesi ve müdahalesi gereken hastalara Klinik ekibimiz tarafından hizmet verilmektedir.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Kliniğimizde aşağıdaki gruptaki hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır;

Kulak Hastalıkları

Orta kulak iltihapları, Dış kulak yolu iltihapları, Otoskleroz, Ani işitme kaybı, Baş dönmesine neden olan iç kulak hastalıkları, Doğuştan işitme kayıpları, Kolesteatom, Kulağın iyi ve kötü huylu tümörleri, kepçe kulak deformitesi.

Burun ve paranazal sinüs hastalıkları

Burun kemiği kırıkları, Akut ve kronik sinüzitler, Septum deviasyonları, Nazal polip, Konka hipertrofileri, Burun ve paranazal sinüslerin iyi ve kötü huylu tümörleri,

Ağız ve Boğaz hastalıkları

Bademcik hastalıkları, Geniz eti büyümeleri Nazofarenks anjiofibromu, Nazofarenks kanserleri, Dudağın iyi ve kötü huylu tümörleri, Dilin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri, Çene kemiklerinin iyi ve kötü huylu tümörleri, konuşma bozuklukları, periferik fasiyal paralizler.

Boyun hastalıkları

Brankial kist, tiroglossal kist, Boyunda lenfangiom, hemangiom, Larenks nodül, polipleri, Larenks kanserleri, Hipofarenks kanserleri, Tiroid bezi hastalıkları, Boyunda şişliğe neden olan Lenfoma, Tek veya iki taraflı vocal kord paralizileri, Boynun künt ve penetran travmaları.

Uyku hastalıkları

Basit horlama, uykuda solunum bozuklukları.


Özellikli İşlemler:

Otoskleroz cerrahisi
Kronik otit mikroskopik ameliyatları
Kohlear implantasyon
Dış kulak yolu atrezi cerrahisi
Kolesteatom cerrahisi
Glomus cerrahisi
Endoskopik inverted papilloma cerrahisi
Endoskopik anjiofibrom cerrahisi
Endoskopik BOS Fistül onarımı
Septal perforasyon onarımı
Tiroidektomi
Parsiyel/total larenjektomi
Parsiyel/total parotidektomi
Boyun diseksiyonu
Maksillektomi
Mandibulektomi
Robotik baş-boyun kanser cerrahisi uygulamları
Robotik uyku apne cerrahileri
Ekspansiyon sfinkter farengoplasti
Dil kökü redüksiyonu
Videonistagmografi (VNG)
Konuşma terapisi
Kohlear implantlı hasta takip süreçleri
Polisomnogrrafi (PSG)


Bölüme Bağlı Üniteler:

Poliklinik: Genel hastane MH1, B2 katı
Çocuk KBB Polikliniği: Çocuk hastanesi MH4
Servis: Genel hastane MH1, 7. kat A,B ve C kanatları
Ameliyathaneler; MHC 1. Kat
Uyku ünitesi: Genel hastane MH1, 7. kat A kanadı
Odyoloji ünitesi: Genel hastane MH1, B2 katı


Nasıl Muayene Olurum:

Telefonla randevu: Hastalarımız 182 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz. İnternet üzerinden randevu: Hastalarımız Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki adımları takip ederek randevu alabilirsiniz. Hastanemiz poliklinik katında bulunan kiosklardan ve sekreter kayıt masalarından sıra alarak muayene olabilirsiniz.

Услуги аудиологии

1.png

 

Telefonu icat eden Alexander Graham Bell, işitme kayıplı olan annesi, eşi ve aynı zamanda tüm işitme kayıplı bireylerin duyamadığı sesleri duymaları için pek çok çalışma yapmıştır. İskoçyalı ünlü bilim adamının işitme kayıplılar için yapmış olduğu çalışmalarından dolayı kendisinin doğum günü olan 3 Mart (1947) tarihi Dünya Kulak ve İşitme Sağlığı Günü olarak kutlanmaktadır.

 

İşitme, çevremizdeki sesleri algılama eylemi veya süreci olarak tanımlanmaktadır.

 

Dış ortamda bulunan ve ses olarak adlandırdığımız mekanik titreşimlerin dış kulak yolundan içeri girerek, iç kulağı uyarması ve oluşan elektriksel potansiyelin akustik sinir aracılığı ile işitsel kortekse taşınması sonucu ortaya çıkmaktadır. İşitme kaybı ise; dış, orta ve iç kulaktaki bazı sorunlara bağlı olarak ses dalgalarının elektrik sinyallerine dönüşememesi ya da sinirsel uyarıların beyine iletilememesiyle sonuçlanan, normal işitme sürecindeki kesinti olarak tanımlanmaktadır.

 

İşitme kayıplı bireyler; işittiğini algılamada, iletişimde, dil ve konuşma gelişiminde, sosyal ortamlarda, eğitim sürecinde, meslek seçiminde problemler yaşamaktadırlar. İşitsel Rehabilitasyon bu problemlerin etkilerini hafifletmeyi hedefleyen bir sistemdir.

 

İşitme kaybının derecesi, çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar değişebilir. Ayrıca işitme kaybının iletim tipi işitme kaybı, sensörinöral tip işitme kaybı ve mikst tip işitme kaybı gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı rapora göre, 32 milyonu çocuk olmak üzere 360 milyondan fazla insan işitme kaybı ile yaşamaktadır. Türkiye’de bu sayı yaklaşık olarak 2,2 milyondur. Rapor insanlar yaşlandıkça riskin arttığını göstermektedir. 65 yaşını geçen her 3 kişiden biri duyma güçlüğü yaşamaktadır.

 

İşitme kaybına yol açan faktörlerin % 50′sinin önlenebilir olduğunu bilinmektedir. Önleyici tedbirler arasında çocukların yenidoğan döneminde işitme taramalarından geçmesi, kızamık, menenjit, kabakulak ve kızamıkçık aşılarını olması, özellikle ototoksik (iç kulağa zarar verici) özellikte ilaç kullanırken seçici davranılması, orta kulak iltihabı için etkin tedavilerin yapılması, aşırı gürültülü ortamlardan kaçınılması sayılabilir. İşitme kaybının teşhisi ne kadar erken yaşta sağlanırsa, tedavinin ve bireyin tüm gelişiminin o kadar sağlıklı olacağı unutulmamalıdır. Yani, işitme kaybında erken teşhis çok önemlidir. Özellikle ilk iki yaş, çocuğun konuşmasını geliştirebilmesi için en önemli dönemdir. Doğduktan sonra en geç 6 ay içinde işitme kaybı tanısı konan ve işitme cihazı uygulanıp, işitme ve konuşma eğitimi alan bebeklerin konuşma becerisi, normal işiten yaşıtlarına benzer düzeyde gelişebilir. Erken işitme kaybı tanısı konulup, erken eğitilen bebeklerin, lisan gelişimine paralel olarak zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerinin de olumlu etkilendiği unutulmamalıdır.

 

Bireylerin yaşamını olumsuz şekilde etkileyen işitme kaybının tanı, tedavi ve rehabilitasyonunda sürecin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Bu yaklaşımda ekibin en önemli parçaları KBB Hekimleri, odyologlar ve odyometri teknikerleridir.

 

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Odyoloji Kliniğinde şu anda 4 odyolog, 1 eğitim odyoloğu, 8 odyometri teknikeri ile hizmet verilmektedir. Yenidoğan işitme taramalarının yürütülmesi ve işitme kaybı bulunan bebeklerin tanılanması ve cihazlanıp takip edilmesi, işitsel rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi, bunun yanı sıra pediatrik ve erişkin grup olmak üzere tüm popülasyonda gerekli işitme ve denge değerlendirilmesiyle tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır. Odyoloji kliniğinde işitme değerlendirmesi pediatrik grupta ; VRA, BOA ve oyun odyometrisi ile, yetişkin grupta ise saf ses ve konuşma odyometrisi ile yapılmaktadır. Ayrıca immitansmetrik değerlendirme, ABR gibi elektrofizyolojik testler, OAE ve vestibüler değerlendirme testleri (VNG, VEMP, V-HİT) uygulanmaktadır. Denge problemi tanılanan bireylere vestibüler rehabilitasyon yaklaşımları uygulanmaktadır. İşitme kaybı tanısı alarak amplifikasyonu işitme cihazı veya koklear implant ile sağlanan bireylerin işitsel rehabilitasyon takip süreçleri yürütülmektedir.

 

  • Odyometri 1.JPG
  • Vestibüler Değerlendirme 1.JPG
  • Vestibüler Değerlendirme 2.JPG
  • Ses Terapisi - ABR4.JPG
  • Rehabilitatif Odyoloji.JPG

29 Şubat 2024