Медицинская микробиология

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımız başlıca bakteriyoloji, direkt mikroskopi (direkt mikroskopi, boyalı preparat, mikoloji ve parazitoloji), ELISA, seroloji, IFA, moleküler mikrobiyoloji, Tüberküloz bölümlerinden ve Acil laboratuvarından oluşmaktadır ve hastanemizin tüm taleplerine açık bir test portföyü içermektedir.

Çalışılan tüm testler uluslararası geçerli yöntemler ve en gelişmiş cihazlarla çalışılmakta ve iç ve dış kalite kontrol programları tarafından denetlenmektedir.

Acil laboratuvarımızda da acil servis ve poliklinik kapsamında ihtiyaç duyulan tüm testler yine uluslararası geçerli yöntemler ve cihazlarla çalışılmakta, acil durumlarda poliklinik, servis ve yoğunbakım hastaları için de acil laboratuvarımızdan test istemi yapılabilmektedir.

Vizyonumuz nitelikli personel, altyapı, geniş test yelpazesi ve gelişmiş laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış, diğer sağlık kuruluşlarına da hizmet verebilecek düzeyde donanımlı bir laboratuvar olmaktır.

Analiz sonrası görevimiz sadece sonuç bildirmekle sınırlı değildir. Laboratuvar testlerinin isteme endikasyonları, panik değerlerin bildirilmesi, sonuçların yorumlanması, gerektiğinde klinisyene ek test önerileri, akılcı test istemi ile ilgili konsültasyon, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon surveyansı konusunda enfeksiyon kontrol komitesi ile birlikte çalışmak da görev ve sorumluluklarımız arasındadır.


Врачи клиники медицинской микробиологии

01 Mart 2024