Клиника детской иммунологии и аллергии

28.02.2024

Çocukluk çağında alerji ve immünoloji hastalıklarında tanı ve tedavide güncel ve kanıta dayalı hizmeti, 4 öğretim üyesi, 3 yandal uzmanı, 6 yan dal asistanı ve 5 hemşireden oluşan güçlü bir ekip olarak vermekteyiz.

Kliniğimizde 8 poliklinik, 2 solunum fonksiyon test odası, 1 bronş provokasyonu test odası, alerji testlerinin ve ilaç/besin provokasyonlarının yapıldığı allerji test odası yer almaktadır.

Kiniğimizde 0-18 yaş arası çocuklarda astım, allerjik rinit, atopik dermatit, ürtiker-anjiyoödem, arı alerjisi, besin alerjisi, ilaç alerjisi ve immün yetmezlik hastalarının tanı, izlem ve tedavisi yapılmaktadır.

Astım şüphesi olan hastalarımız muayene, solunum fonksiyon testleri ve gereği halinde bronş provokasyon testleri uygulanarak değerlendirilmektedir. Tanı alan hastalarımız düzenli olarak izlenmekte, muayeneleri sırasında solunum fonksiyon testleri de yapılarak değerlendirilmektedir.

Hastalarımızın alerjik duyarlanmalarının belirlenmesi için deri testleri uygulanmaktadır.

Besin alerjisi şüphesi olan hastalarımıza öykü, muayene ile değerlendirildikten sonra deri testleri ve kanda özgül IgE değerleri bakıldıktan sonra gereği halinde besin provokasyon testleri yapılmaktadır. Tanı alan hastalarımız düzenli aralıklarla izlenmekte, besin alerjilerinin düzelme durumunun değerlendirilmesi için deri testleri, spesifik IgE ölçümleri ve gereği halinde besin provokasyonları tekrarlanmaktadır.

İlaç alerjisi şüphesi olan hastalarımıza öykü, muayene ile değerlendirildikten sonra deri testleri ve kanda spesifik IgE değerleri bakıldıktan sonra gereği halinde ilaç provokasyon testleri yapılmaktadır. Tanı alan hastalarımız kullanabilecekleri alternatif ilaçların bulunması amacıyla gereği halinde alternatif ilaçlarla provokasyon testi yapılmaktadır. İlaç alerjisi olan hastanın alerjisi olan ilacı kullanmasının hayati önem taşıması durumunda hastalarımıza alerjisi olan ilaçla desensitizasyon uygulanmaktadır.

Astım, alerjik rinit tanısı alan hastalarımıza gerekli görülmesi halinde duyarlı oldukları alerjenlerle (polen, ev tozu akarı gibi) immünoterapi uygulaması yapılmaktadır. Arı alerjisi olan hastalarımıza gerekli olduğu durumlarda immunoterapi uygulaması yapılmaktadır.

İmmün yetmezlik tanı ve izlemi kliniğimzde yapılmaktadır. Pediatrik hematoloji-onkoloji kliniği ile birlikte kemik iliği nakli yapılabilmektedir.

Врачи клиники

28.02.2024