Клиника детской генетики

28.02.2024

Çocuk genetik bölümünde çocukluk yaş döneminde görülen genetik hastalıkların tanısı, tedavisi ve izlemi yapılmaktadır.

Kromozom hastalıklarının, tek gen hastalıklarının, doğumsal oluşum gelişim bozukluklarının, iskelet displazilerinin, multifaktoriyel hastalıkların ve çeşitli malformasyon sendromların tanısı konmaktadır. Kalıtsal hastalıkların seyirleri, olası tedavi yöntemleri, tekrarlama riskleri ve anne karnında tanı imkanları konusunda bilgileri içeren genetik danışma hizmeti verilmektedir. Pediatrik, erişkin ve prenatal tanısal hizmetler tıbbi genetik bölümü ile birlikte yürütülmektedir. Tanıya yönelik analizler sitogenetik ve moleküler genetik kapsamlı analizler Ankara Şehir Hastanesi Genetik laboratuvarında yapılabilmektedir.

Врачи клиники

28.02.2024